Přihláška ke členství v KOUS Vysočina, z. s. nyní v online podobě

Nově se zájemci o členství v našem spolku mohou přihlásit on-line. Stačí vyplnit jednoduchý dotazník a poslat. Přihláška pak putuje na program jednání výkonné rady spolku, následně vyrozumíme organizaci o výsledku a přijde faktura pro zaplacení členského příspěvku. Snad už to nemůže být jednodušší, stát se členem KOUS Vysočina. Přihlášku …

číst dále

Tříkráloví koledníci byli odměněni

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky, který činil o 250 tisíc Kč více než v roce 2017, svědčí nejen o obrovské solidaritě lidí a ochotě pomáhat potřebným, ale také o nadšení a darování volného času téměř dvou tisíc koledníků na území žďárského okresu. Jako poděkování pro ně uspořádala Oblastní charita Žďár nad Sázavou …

číst dále

Řekové by si zasloužili Nobelovu cenu míru – pokračování

V červencových KOUSOVINÁCH jste měli možnost, přečíst si rozhovor se sociálním pracovníkem a zaměstnancem Centra na podporu integrace cizinců Patrikem Priesolem. V tomto článku najdete pokračování velice zajímavého rozhovoru, tentokrát na téma Komunitní zahrady František a projektu Mulačágo. Z prosluněného Řecka se, jak mávnutím kouzelného proutku dostáváme na prosluněnou Vysočinu, přičemž otázky směřují …

číst dále

Využijte dotaci na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

Necelých deset dnů zbývá do ukončení žádostí o dotační podporu Kraje Vysočina s názvem Pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pokud jste tedy nestátní neziskové organizace, rozhodně neváhejte a podpořte vzdělávání mimoškolních aktivit na Vysočině. Právě nestátní neziskové organizace neboli spolky, ústavy či obecně prospěšné společnosti mají …

číst dále

Čistá Vysočina – budou uklízet i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Charity

Akce Čistá Vysočina se zúčastní opět i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Oblastní charity Jihlava. Budou uklízet v okolí sídla svých služeb. Zapojí se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují dětem a mládeži nebo romské komunitě. Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava totiž není lhostejné, jak to …

číst dále

Rozděl a panuj

Nedávno jsem náhodně na ulici vyslechla rozhovor dvou pánů ve středním věku: „Tak mám ten novej flek.“ „To myslíš toho pomocnýho pracovníka? A jak to zvládáš, to se naběháš, co?“ „Teď už ne, baladička, tak nenápadně jsem do toho tuhle zavrtal, támhle popíchnul, sem tam zařval, že tohle by měl …

číst dále

Chcete statisíce jen tak na útratu?

„Přečetl jsem si na internetu, že prý jste letos dostali na útratu sto tisíc, tak přece byste po nás nechtěli zaplatit tu fakturu!“ „To jste pěkní vydřiduši, vy neziskovky, co s těma penězma děláte?“ No, jak to říct, žijeme z dotací, které máme jen na útratu, třeba jako na zmrzlinu. Zmrzlinu za …

číst dále

Porevoluční transformace

Po II. Světové válce vznikl Svaz invalidů. Jednotná celostátní organizace v ČR sdružující československé občany postižené invaliditou nebo závažnou trvalou zdravotní poruchou. Jeho hlavním posláním bylo účinně pomáhat trvale zdravotně postiženým občanům při překonávání fyzických, psychických, sociálních a jiných důsledků invalidity a pomáhat v jejich zapojení do společnosti. Po revoluci v roce …

číst dále

Lektoráty českého jazyka a literatury

Lektoráty českého jazyka a literatury, kromě svého zřejmého lingvistického poslání, patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jejích reáliích pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí, příští šiřitele našeho jazykového a kulturního bohatství. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. …

číst dále