Tříkráloví koledníci byli odměněni

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky, který činil o 250 tisíc Kč více než v roce 2017, svědčí nejen o obrovské solidaritě lidí a ochotě pomáhat potřebným, ale také o nadšení a darování volného času téměř dvou tisíc koledníků na území žďárského okresu. Jako poděkování pro ně uspořádala Oblastní charita Žďár nad Sázavou …

číst dále

Řekové by si zasloužili Nobelovu cenu míru – pokračování

V červencových KOUSOVINÁCH jste měli možnost, přečíst si rozhovor se sociálním pracovníkem a zaměstnancem Centra na podporu integrace cizinců Patrikem Priesolem. V tomto článku najdete pokračování velice zajímavého rozhovoru, tentokrát na téma Komunitní zahrady František a projektu Mulačágo. Z prosluněného Řecka se, jak mávnutím kouzelného proutku dostáváme na prosluněnou Vysočinu, přičemž otázky směřují …

číst dále

Využijte dotaci na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

Necelých deset dnů zbývá do ukončení žádostí o dotační podporu Kraje Vysočina s názvem Pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pokud jste tedy nestátní neziskové organizace, rozhodně neváhejte a podpořte vzdělávání mimoškolních aktivit na Vysočině. Právě nestátní neziskové organizace neboli spolky, ústavy či obecně prospěšné společnosti mají …

číst dále

Čistá Vysočina – budou uklízet i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Charity

Akce Čistá Vysočina se zúčastní opět i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Oblastní charity Jihlava. Budou uklízet v okolí sídla svých služeb. Zapojí se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují dětem a mládeži nebo romské komunitě. Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava totiž není lhostejné, jak to …

číst dále

Lektoráty českého jazyka a literatury

Lektoráty českého jazyka a literatury, kromě svého zřejmého lingvistického poslání, patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jejích reáliích pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí, příští šiřitele našeho jazykového a kulturního bohatství. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. …

číst dále

Čistá Vysočina 2017

Kraj Vysočina v letošním roce opět vyhlašuje kampaň Čistá Vysočina. Přihlašování účastníků probíhá do 28. 2. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, kam můžete nahlásit počet přihlášených osob a místo, kde se bude sbírat. Je nutné dodržet termín přihlášek, na pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebude brán zřetel. Do 31. …

číst dále

Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury

realizační tým Krajského akčního plánu Kraje Vysočina přistoupil k aktualizaci Rámce pro investice do infrastruktury. Součástí schváleného Rámce je nyní Seznam projektových záměrů připravovaných/podaných do výzev IROP č. 32 a 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) a dále do výzev č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální …

číst dále

Překlenovací pomoc z Programu „3P“

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje další ročník programu „3P“ včetně prvního výběrového kola. Programu „3P“ poskytl za dobu své existence více než 55 mil. Kč na předfinancování projektů neziskových organizací, které by jinak nemohly být realizovány. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Zlatá jeřabina a Skutek roku

Kraj Vysočina opět vyhlašuje ankety „Zlatá jeřabina“ a „Skutek roku“. Nominace do obou anket je možné zasílat od 1. 1. do 31. 1. 2017 elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře, který je k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě elektronického formuláře zaslat také písemně na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava s označením …

číst dále