Chcete statisíce jen tak na útratu?

„Přečetl jsem si na internetu, že prý jste letos dostali na útratu sto tisíc, tak přece byste po nás nechtěli zaplatit tu fakturu!“ „To jste pěkní vydřiduši, vy neziskovky, co s těma penězma děláte?“ No, jak to říct, žijeme z dotací, které máme jen na útratu, třeba jako na zmrzlinu. Zmrzlinu za …

číst dále

Porevoluční transformace

Po II. Světové válce vznikl Svaz invalidů. Jednotná celostátní organizace v ČR sdružující československé občany postižené invaliditou nebo závažnou trvalou zdravotní poruchou. Jeho hlavním posláním bylo účinně pomáhat trvale zdravotně postiženým občanům při překonávání fyzických, psychických, sociálních a jiných důsledků invalidity a pomáhat v jejich zapojení do společnosti. Po revoluci v roce …

číst dále

Lektoráty českého jazyka a literatury

Lektoráty českého jazyka a literatury, kromě svého zřejmého lingvistického poslání, patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jejích reáliích pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí, příští šiřitele našeho jazykového a kulturního bohatství. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. …

číst dále

Manželství má stále hodnotu

Každý rok v týdnu svatého Valentýna, jehož slavíme 14. února, probíhá Národní týden manželství. Je pro nás příležitostí a impulzem k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život.  Asi všichni známe biblický výrok: Není dobře člověku samotnému. O jeho pravdivosti se denně přesvědčujeme právě v manželství. Dobré partnerské …

číst dále

Čistá Vysočina 2017

Kraj Vysočina v letošním roce opět vyhlašuje kampaň Čistá Vysočina. Přihlašování účastníků probíhá do 28. 2. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, kam můžete nahlásit počet přihlášených osob a místo, kde se bude sbírat. Je nutné dodržet termín přihlášek, na pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebude brán zřetel. Do 31. …

číst dále

Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury

realizační tým Krajského akčního plánu Kraje Vysočina přistoupil k aktualizaci Rámce pro investice do infrastruktury. Součástí schváleného Rámce je nyní Seznam projektových záměrů připravovaných/podaných do výzev IROP č. 32 a 33 Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) a dále do výzev č. 56 a 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální …

číst dále

Překlenovací pomoc z Programu „3P“

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje další ročník programu „3P“ včetně prvního výběrového kola. Programu „3P“ poskytl za dobu své existence více než 55 mil. Kč na předfinancování projektů neziskových organizací, které by jinak nemohly být realizovány. Více informací najdete v přiloženém letáku.

Začátek a konec

Začátek nového roku je pro mě také začátek nového života, nebo také konec práce v KOUS Vysočina. Jak to? Do KOUS jsem nadšeně nastoupila v červenci 2016 a těšila se na novou práci, nové lidi a hlavně spoustu nových zkušeností v neziskovém sektoru. To vše se mi také vyplnilo. Pomáhat vám, kteří se …

číst dále

Zlatá jeřabina a Skutek roku

Kraj Vysočina opět vyhlašuje ankety „Zlatá jeřabina“ a „Skutek roku“. Nominace do obou anket je možné zasílat od 1. 1. do 31. 1. 2017 elektronicky prostřednictvím nominačního formuláře, který je k dispozici na www.kr-vysocina.cz/pocinroku. Do Zlaté jeřabiny lze nominace kromě elektronického formuláře zaslat také písemně na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava s označením …

číst dále