Jsou Vánoce svátky klidu nebo stresu?

Tuto otázku si pokládám, když jedu kolem nákupních center, které jsou plné aut a nervózních  lidí. Již naši předkové věděli, že v prosinci příroda spí a lidé by si také měli odpočinout. Já vím, je jiná doba, ale Vánoce jsou pořád stejné. Advent, půst a pak krásný Štědrý večer v kruhu …

číst dále

Dobrovolně? Dobrovolně

Konec listopadu a začátek prosince byl, je a věřím, že i v dalších letech nadále bude spjat s mnoha dobrovolnickými a dárcovskými aktivitami různého charakteru. Giving Tuesday (darovací úterý) je světový svátek darování a poprvé v tomto roce se slavil i u nás, věřím, že si najde svoje místo v našich „kalendářích“. Mezinárodní den …

číst dále

Konec roku se blíží

Konec roku je pro mnohé z nás čas plný vánočních tvořivých dílen, koncertů, vystoupení a setkávání. Je to obvykle také čas shonu pracovního i osobního. Všichni se snažíme některé pracovní úkoly uzavřít, doma udělat veškeré vánoční přípravy a nakoupit dárky pro své blízké. Často jsme z toho unavení, uběhaní a tak …

číst dále

Važme si toho, co máme

Nedávno jsem měl možnost prožít týden v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Díky společnému projektu Kraje Vysočina a Rady dětí a mládeže kraje Vysočina jsem nahlédl pod pokličku práce neziskových organizací. Byl to zajímavý týden, který mě nutní hodně přemýšlet. O čem? O tom, že jsem se na vlastní kůži přesvědčil o …

číst dále

Veřejné fórum Kraje Vysočina 2016 se koná 16. listopadu

Kraj Vysočina již po čtvrté pořádá veřejné fórum. Zástupci zájmových sdružení, podnikatelů, veřejné správy a široké veřejnosti se ve středu 16. listopadu 2016 sejdou v sídle Kraje Vysočina k vzájemné diskusi, při které budou společně hledat deset největších „problémů“ kraje z pohledu odborné i laické veřejnosti. Účastníci budou rozdělení dle …

číst dále

Výzva k účasti v soutěži “Podnik přátelský rodině“

Vážená paní, vážený pane, Kraj Vysočina organizuje a již také zahájil 2. ročník soutěže Podnik přátelský rodině. Naším cílem je zviditelnit a ocenit ty firmy, které se zabývají problematikou slaďování pracovního a rodinného života a pomáhají svým zaměstnancům nacházet rovnováhu v této oblasti. Činíme tak na základě nově schválené Koncepce rodinné …

číst dále

Neviditelná práce dobrovolníků

Žádný spolek ani občanská aktivita se dnes neobejde bez dobrovolníků. Stejně tak je tomu i v Sokole, který je na jejich práci postaven. Kdo jsou naši dobrovolníci? V běžném životě jsou to lidé jako my: opraváři, učitelky, ředitelé, prodavačky, manažeři i úředníci. Od ostatních se ale liší v tom, že chtějí dělat něco …

číst dále

Národe Český, proč sám sebe tak trápíš!

Máte také ten dojem, že neziskové organizace jsou v očích státu potenciální zločinci? Pomáháme dělat to, co stát nezvládá, a je to tak dobře, ale přesto si kdekdo klade otázku, co vůbec děláme, jak vypadá naše pracovní morálka, jestlipak si nenosíme papíry domů dětem na kreslení. Nebo snad dokonce za dotační …

číst dále