ESF: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Byla zveřejněna výzva OPZ, kde příjemcem mohou být zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (dále „NNO“), zaměřená na Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli a mezi Podporované oblasti vzdělávání patří: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní …

číst dále

Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo publikaci určenou neziskovým organizacím, které se chtějí zorientovat v evropských dotacích. Brožura s názvem Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace je rozdělena podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací. „Věřím, …

číst dále

Průvodce po evropských fondech pro komunitní energetické projekty

Novou publikaci vydali CEE Bankwatch Network a Centrum pro dopravu a energetiku s přispěním programu Inteligent Energy for Europe, v rámci projektu Community Power. Jaká  je  nejdůležitější  změna  v  současné  evropské  energetice?  Jde  o  novou  generaci  jaderných  reaktorů nebo  těžbu  zemního  plynu  pomocí  hydraulického  frakování?  Nikoli.  Nejdůležitější  a  překvapivá  změna …

číst dále

Evropské dotace – nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Novou publikaci Pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval odborný tým MEPCO, s. r. o., Mezinárodní poradenské centrum obcí. Je zaměřena na města a obce jako žadatele. Jejím cílem je: představit základní možnosti samospráv při čerpání finančních prostředků z ESIF v novém programovém období 2014–2020; analyzovat aktivitu a úspěšnost obcí při čerpání finančních …

číst dále