Finanční správa vychází vstříc veřejně prospěšným poplatníkům a zvyšuje limit pro uplatnění výjimky

V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku elektronické evidence tržeb pro tyto subjekty. Aby metodika lépe korespondovala s reálnou situací většiny těchto subjektů a eliminovala negativní dopady na jejich veřejně prospěšnou činnost, zvýšila limit pro uplatnění výjimky z povinnosti evidovat tržby …

číst dále

Dávají práci hendikepovaným. Kvůli EET mají neziskovky potíže (Echo24.cz)

Elektronická evidence tržeb (EET), která má podle ministerstva financí za cíl zlepšit výběr daní a narovnat podnikatelské prostředí, se dotýká i neziskových organizací, které nemají primárně za cíl podnikat. Pokud například provozují kavárny, kde zaměstnávají postižené lidi, nebo prodávají na trzích výrobky z chráněných dílen, online pokladnu mít musí. V …

číst dále

Příspěvkových organizací se EET netýká

Je to poměrně paradoxní situace, ale příspěvkové organizace nepodléhají povinnostem vyplývajícím z EET. Například: Pokud bude městské kulturní zařízení provozovat v kině nebo divadle bufet, tak se ho EET netýká. Pokud by město ten bufet pronajalo nějaké neziskovce, tak se jí EET týká. Je to totiž vedlejší hospodářská činnost organizace, …

číst dále

Specifika EET v případě neziskových organizací

Evidenční povinnost bude vznikat vždy jen ve vztahu k vedlejší podnikatelské činnosti, nebude se týkat hlavní (nepodnikatelské) činnosti neziskové organizace. Poplatníci jsou povinni evidovat platby z podnikání, uskutečněné v hotovosti, platební kartou a jiným obdobným způsobem. U neziskových organizací tedy evidenci nebudou nikdy podléhat tržby z hlavní (nepodnikatelské) činnosti, bez ohledu na …

číst dále