Zahajovací seminář k Burze filantropie

Co je burza filantropie? Burza filantropie je transparentní nástroj k podpoře projektů neziskových organizací, který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy. Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací a probíhá podobně, jak jej známe z pořadu České televize, kde se zajímavé projekty ucházely o …

číst dále

Základní informace o Burze filantropie

V Kraji Vysočina se rozbíhá nová užitečná aktivita. Projekt, který má za úkol umožnit NNO realizaci činností na které by bez pomoci dárců jejich síly nestačily. Projekt BURZA FILANTROPIE tak posílí postavení nestátních neziskových organizací a jejich partnerů v očích veřejnosti. V sousedním Pardubickém kraji již dává svoje plody ve formě spolupráce neziskového …

číst dále