Dobrovolnictví v Kraji Vysočina

dobrovolnictvi_logoDobrovolnictví v neziskovém sektoru je chápáno jako nezištná neplacená a dobrovolná práce směřovaná k naplnění určité potřeby. Dobrovolnictví je jedním ze základních znaků NNO a je nezbytnou podmínkou pro samotnou existenci jednotlivých NNO i neziskového sektoru. I když v podnikatelském prostředí existuje pojem firemní dobrovolnictví, není to činnost dovnitř firmy ale filantropie vně jako součást sponzorství či propagace.

Na dobrovolnictví je nutné pohlížet ze dvou pohledů.

  1. Široké dobrovolnictví (vykonávané zejména v rámci NNO)
  2. Jde o dobrovolnickou službu upravenou zákonem č. 198/2002 Sb., která je státem institucionálně i finančně podporovaná a je menšinová.

Ad) 1 Široké dobrovolnictví

Pod pojmem široké dobrovolnictví nalezneme členství v organizaci dále pak jednorázové dobrovolnictví. Z praxe můžeme potvrdit, že dobrovolná činnost není tak zavazující jako členství a často je snazší získat pomocníka na konkrétní akci než právoplatného člena. Do tohoto dobrovolnictví spadá i tzv. dobrovolný management neboli neplacené funkce ve vedení neziskové organizace (výkonná rada, dozorčí rada, správní rada, aj.) (Kosina et al, 2003).

Ad) 2 Dobrovolnická služba upravená zákonem

Počet dobrovolníků v rámci dobrovolnické služby se ročně pohybuje kolem 20 000 osob v akreditovaných programech ve více než 100 NNO, podporovaných Ministerstvem vnitra (zdroj: Ministerstvo vnitra, 2014).

V Kraji Vysočina je celkem 14 akreditovaných dobrovolnických center nebo organizací s akreditovanými dobrovolnickými programy.

Všechny tyto organizace se sdružují v pracovní skupině Dobrovolnictví pro Vysočinu, která pracuje pod střešní organizací KOUS Vysočina, z. s.. V roce 2014 tyto organizace pracovaly se 722 dobrovolníky v rámci dlouhodobých dobrovolnických programů, kteří odpracovali takřka 40 000 hodin dobrovolné práce.

Členové pracovní skupiny Dobrovolnictví pro Vysočinu: FOKUS Vysočina; STŘED ,z. ú.; Oblastní charita Žďár nad Sázavou; Oblastní charita Třebíč; Oblastní charita Jihlava, Domácí Hospic Vysočina, o.p.s., Jihlava a Nové Město na Moravě, Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.; PORTIMO, o.p.s., Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích., – SDÍLENÍ Telč

Závěrečná zpráva pracovní skupiny za rok 2015 ke stažení zde.

Comments are closed