ESF: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Byla zveřejněna výzva OPZ, kde příjemcem mohou být zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (dále „NNO“), zaměřená na Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli a mezi Podporované oblasti vzdělávání patří: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní lektor s max možnou dotací na jeden projekt 20mil Kč.

 

Vyhlášení výzvy „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!“.

Comments are closed