Tříkrálová sbírka aneb Dobrovolnictví v krystalické podobě

Image (2)Tříkrálová sbírka je bezesporu největší dobrovolnickou aktivitou v republice, do které zapojují tisíce lidí z řad široké veřejnosti. Seznamte se s průběhem a výsledky Tříkrálových sbírek v různých koutech Vysočiny

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás, která na počátku tohoto roku proběhla již počtrnácté.

V Kraji Vysočina tomu není jinak, Do tříkrálové spírky se zapojily i Oblastní charity Jihlava, Třebíč a Ždár nad Sázavou.
Díky Oblastní charitě Jihlava vyrazilo do ulic kolem 1000 koledníků a ve 375 pokladničkách přinesli krásných takřka 1 281 tisíc Kč.
V Jihlavě proběhlo mnoho doprovodných aktivit – nechybělo koledování na Magistrátu města Jihlavy, Tříkrálový svařák na Masarykově náměstí či koledování na radnici v Telči. Krásnou aktivitou bylo uspořádání Tříkrálového koncertu ve spolupráci se ZUŠ Jihlava, který zcela zaplnil kostel sv. Jakuba v Jihlavě.
Na Žďársku se vydalo do ulic asi 1600 „králíčků“ se bezmála 400 pokladničkami a vykoledovalo rekordních více než 2 522 tisíc Kč.
I zde se přidalo do sbírky několik nových obcí a také proběhl již osmý ročník Tříkrálového koncertu a to v Novém Městě na Moravě.
V okrese Třebíč obešlo přibližně 1200 dobrovolných koledníků s 396 pokladničkami 190 osad, obcí a měst tohoto regionu, na Třebíčsku přineslo rekordní výtěžek ve výši více než 1 960 tisíc Kč. I Třebíči se díky vynalézavosti koordinátorů stala Tříkrálová sbírka velmi hezkou tradicí se „třemi králi“ v kostýmech a se zpěvem koled, I zde ředitel třebíčské Charity pan Petr Jašek navštívil třebíčskou radnici a odpoledne vedl Tříkrálové koledování u vánočního stromu na Kralově náměstí. Koledníci navštívili různá místa od Domovinky, kde potěšila seniory až po Jadernou elektrárnu v Dukovanech. Velkou zajímavostí byla například procházka na rozhlednu Babylon spolu se „Třemi Králi“ nebo Tříkrálová plavbaq s Charitou po Dalešické přehradě.

Zkrátka: dobrovolnická práce na této celostátní aktivitě je práce náročná a zodpovědná. Vždyť nejtěžší pokladnička vážila něco přes pět kilo a některé pokladničky skrývaly hotové poklady až ve výši 20 000 Kč!

3 položka(ek)

Comments are closed