Známe výsledky mimořádné podpory 2015

KrajHodnotící komise se sešla 11. 5. 2015 a vybrala a vybrala následující žádosti, které budou v letošní mimořádné podpoře podpořeny.

V rámci mimořádné podpory přišlo 62 žádostí (v roce 2014 jich bylo 79, v roce 2013 to bylo 65), z toho:
14 akcí do Akcí pro přírodu (tzn. 22,6 % z celkového počtu došlých žádostí) a
48 akcí do Akcí pro veřejnost (tzn. 77,4 % z celkového počtu došlých žádostí)

Podporu do jednotlivých oblastí přidělujeme dle poměru k došlým žádostem, tzn. že částku 200 000,- rozdělíme následovně:
Akce pro přírodu – 45 200,- (přičemž žádosti přišly ve výši 66 700,- – vzhledem k tomu, že většina žádá o částku 5000,- můžeme tedy podpořit cca 9 žádostí)
Akce pro veřejnost – 154 800,- (přičemž žádosti přišly ve výši 243 664,- – vzhledem k tomu, že většina žádá o částku 5000,- můžeme tedy podpořit cca 31 žádostí)

Hodnotící komise doporučila k podpoře následující organizace ve výzvě Akce pro veřejnost (řazeno sestupně dle počtu získaných bodů)

 • Vrátka o. s., Kavárna na louce – tvořivé dny
 • Mykologický klub Jihlava, Výstava hub 2015
 • Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice, Sokol Open 2015 (krácení na 4000,- z důvodu neuznatelných nákladů)
 • RADOVAN 21, Adventní tvoření a veselice na Obrataňsku
 • Ji.na.k., JINAKOL
 • Sportovní klub českých turistů Třešť, Cesta pohádkovým lesem
 • Dům sv. Antonína, Zahradní slavnost
 • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina,            VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA – TŘEBÍČ
 • Komunitní centrum pro rodinu Brtnice z.s., Týden pro udržitelnost
 • Hodina H, o. s., Region tančí
 • FOKUS Vysočina, Schizofrenie v Chotěboři na vlastní kůži
 • Puklice v akci, Puklice v akci 2015
 • Rodinné centrum Krteček z.s., POHÁDKOVÉ MĚSTO
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s. Oblastní výbor Havlíčkův Brod, DEN DĚTÍ 2015
 • Chaloupky, o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Krátecký jarmark
 • Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Denní centrum Barevný svět – oslavy 10. výročí
 • „Občanské sdružení pro Okrouhličku“, OKROUHLIČKA 2015 – Den hudby, divadla a řemesel
 • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., Rodiče rodičům
 • Čtveráci, Staročeská pouť
 • Kamarádi Balkánského ranče, DEN ŘEMESEL
 • Centrum pro rodinu sociální péči, Diecézní pouť rodin 2015
 • MS Kamenice nad Lipou, Dětský den – myslivost a ochrana přírody
 • Diecézní charita Brno, Funny Fest
 • Občanské sdružení KADET, Večer světel
 • „Agentura Free Time Jemnice, o.s.“, Pálovská Neckyáda
 • Sirius Třebíč, Den se psy – Canisterapie aneb léčení psí láskou
 • Podhorácko, o.p.s., Cyklojízda 2015
 • Kolpingovo dílo České republiky, z.s., SRDÍČKO KULTURNÍ
 • Portimo, o.p.s., JSME NA JEDNÉ LODI, MUSÍME SI POMÁHAT…
 • Sportovní klub Batyskaf, Žďárles 2015
 • Javořice, o.s., Kolečka v Lipkách 2015
 • „2. Alternativa“, Veselé odpoledne pro děti a rodiče aneb dělání neplechy zahání (3. ročník)

(poslední dvě akce získaly vzhledem ke stejnému počtu bodů rozdělenou zbylou částku ve výši 3400,- pro jednu organizaci)

a akce ve výzvě Akce pro přírodu (řazeno dle počtu získaných bodů):

 • Javořice, o.s., Kosení rašelinné loučky na Mrzatci 2015
 • ZO ČSOP PACOV, Obnova společenstva suchomilných trávníků v „Hluboké cestě“
 • Nadační fond Aktivní ženy na venkově, Čistá Doubravka
 • Tělovýchovná jednota Sokol Rokytnice nad Rokytnou, Zasaď si svůj strom – II. Etapa 2015
 • Občanské sdružení Zelené srdce, Budkování na Orlíku
 • ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, Kosení s robátky
 • Sociální podnik KOVOLES o.p.s., ZA KLAFÁREK KRÁSNĚJŠÍ
 • Vrátka o.s., Zahrada za Vrátky – hmyzí hotel
 • „Mateřské centrum Andílci“, o. s., Vysadíme stromy na Floriánku
 • Spolek TILIA,Člověk a příroda
 • 17/01 ZO ČSOP SEV Mravenec, Hrabání Kladinského potoka 2015

(poslední čtyři akce získaly vzhledem ke stejnému počtu bodů rozdělenou zbylou částku ve výši 3375 pro jednu organizaci)

Comments are closed