Konference Dobrovolnictví v obci

Konferenci pro dobrovolnictví připravuje Národní síť Zdravých měst ČR a Hestia – Národní dobrovolnické centrum ve spolupráci s Krajem Vysočina a KOUS Vysočina. Zde najdete základní informace o projektu a postupně zde budeme zveřejňovat další vývoj příprav.

logo_opllz

Akce je součástí projektu NSZM ČR „Dobrovolnictví a veřejná služba v obci – jak na to?“ podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Národní síť Zdravých měst ČR a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum
ve spolupráci s Krajem Vysočina a Koordinačním uskupením NNO Vysočiny
Vás zvou na mezinárodní konferenci

Dobrovolnictví v obci – jak na to?

29. – 30. září 2014, Jihlava

Zahájení konference v 10 hodin, registrace od 9 hodin

Místo konání: zasedací sál Krajského úřadu Kraje Vysočina
Žižkova 57, 587 33  Jihlava, http://www.kr-vysocina.cz

Záštitu na konferenci poskytli:
primátor statutárního města Jihlavy pan Jaroslav Vymazal
radní Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál

Konference tematicky navazuje na loňskou konferenci v Soběslavi – budou zde prezentovány další výstupy projektu, zejména:
Dobrovolnictví – cesta ke spolupráci obce s občany a organizacemi a inspirace pro získání zaměstnání, včetně prezentace příkladů dobré praxe: Soběslav, Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem, Kraj Vysočina a další.
Představení dobrovolnických projektů mezinárodní a mezigenerační spolupráce a aktivního zapojení občanů do veřejného života obce či regionu.

Na konferenci jsou zváni představitelé ministerstev, krajů, obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center a programů, odborníci ze všech oblastí praxe, dobrovolníci, studenti a všichni koho tato problematika zajímá.

Jihlavská konference navazuje na předchozích třináct konferencí věnovaných dobrovolnictví, které se v letech 2001 – 2011 konaly v Kroměříži a v roce 2012 a 2013 v Soběslavi.

Přihlášku na konferenci najdete zde:
Program naleznete ke stažení níž

Za přípravný výbor konference:
PhDr. Jiří Tošner, HESTIA – Národní dobrovolnické centrum

Oficiální pozvánka a program konference ke stažení a dalšímu šíření:

Comments are closed