Konec roku se blíží

vr_konvalinková

Konec roku je pro mnohé z nás čas plný vánočních tvořivých dílen, koncertů, vystoupení a setkávání. Je to obvykle také čas shonu pracovního i osobního. Všichni se snažíme některé pracovní úkoly uzavřít, doma udělat veškeré vánoční přípravy a nakoupit dárky pro své blízké. Často jsme z toho unavení, uběhaní a tak trochu otrávení, že už ty Vánoce jsou zase tady.

Na všechno se dá dívat z mnoha úhlů pohledu. A jak známo, sklenice vody může být buď poloprázdná, nebo poloplná. Nenechme si tedy ten krásný adventní čas kazit chmurnými představami o tom, co jsme v našich neziskových organizacích nestihli, nebo co nestíháme v práci a doma. Vzpomínejme na to, co jsme zvládli a co se povedlo. Kolik lidí se do činnosti našich spolků a organizací zapojilo, co jim to dalo, jak je to bavilo, nebo jak jsme jim pomohli a kolik dobrých věcí vzniklo.

Činnost v neziskovém sektoru vyžaduje odhodlání a odvahu, neutuchající energii překonávat stále nové překážky. A výsledkem je zisk. Ovšem není to zisk z podnikání vyjádřený obratem a hospodářským růstem, je to zisk dobrého pocitu, že se něco povedlo, že bylo někomu pomoženo, že vznikly, nebo byly obnoveny nějaké hodnoty,… A s každým ránem ve vás tento pocit může sílit, protože žádná finanční burza tyto hodnoty nezasáhne.

Milé neziskovky v kraji Vysočina, užívejte si tohoto pocitu, vaše práce má smysl a pozitivní vliv na prostředí i společnost kolem vás. Mějte krásné Vánoce a krásný nový rok 2017. Přejeme vám mnoho zdaru. A i v příštím roce se vám KOUS bude snažit být partnerem, rádcem i pomocníkem ve vaší činnosti.

Hana Veronika Konvalinková,
předsedkyně Spolku Javořice, členka výkonné rady KOUS

Comments are closed