Dobrovolně? Dobrovolně

vr_křivánkováKonec listopadu a začátek prosince byl, je a věřím, že i v dalších letech nadále bude spjat s mnoha dobrovolnickými a dárcovskými aktivitami různého charakteru. Giving Tuesday (darovací úterý) je světový svátek darování a poprvé v tomto roce se slavil i u nás, věřím, že si najde svoje místo v našich „kalendářích“. Mezinárodní den dobrovolníků je zřejmě svátkem známějším a v České republice dlouhodoběji prezentovanou příležitostí k poděkování. Oba však spojuje společný zájem o podporu všem, kteří potřebují pomoc druhého, nejen materiální, ale i psychickou a morální.

Dárcovství a dobrovolnictví bylo na stránkách KOUSu věnováno již několik sloupků a zamyšlení, přesto si myslím, že podpora jakékoli aktivity s bohulibou náplní může být prezentována vícekrát, pokud přinese zisk. Zisk v podobě peněz, potravin, oblečení… a zejména pak lidí, kteří nezapomínají na druhé a jsou ochotni jim pomoci. Musím říci, že jsem velice ráda, že kolem sebe takové lidi potkávám a že mě těší, že jsou mezi nimi studenti, dospělí i lidé v seniorském věku. Zdá se tedy, že věk tady nehraje hlavní roli. Rozhodující je něco jiného, důležitý je přínos pro obě strany.

Jsem ředitelkou školy, která připravuje mladé lidi pro sociální a pedagogickou práci, která je rovněž často spojena s dárcovskými a dobrovolnickými aktivitami, do kterých studenty motivujeme již v rámci studia i jejich praxe. Právě v přípravě do praxe spolupracujeme také s celou řadou neziskových organizací v Kraji Vysočina, kterým bych tímto chtěla poděkovat za vstřícnost, jež nám projevují, a věřím, že ji vracíme naší „dobrovolnickou“ prací na jejich projektech a běžné činnosti.

Přála bych tedy nejen nám, ale i všem ostatním neziskovým organizacím i nadále kontakt s lidmi, kterým záleží na druhých a jsou ochotni jim věnovat část svého času, energie i nadšení. Hodně štěstí do roku 2017!

Marcela Křivánková
SVOŠS, o.p.s. Jihlava, členka výkonné rady KOUS

Comments are closed