Příspěvkových organizací se EET netýká

coffee-951948_1920Je to poměrně paradoxní situace, ale příspěvkové organizace nepodléhají povinnostem vyplývajícím z EET.

Například: Pokud bude městské kulturní zařízení provozovat v kině nebo divadle bufet, tak se ho EET netýká. Pokud by město ten bufet pronajalo nějaké neziskovce, tak se jí EET týká. Je to totiž vedlejší hospodářská činnost organizace, která je provozována za účelem zisku. Ziskem je sice podporována hlavní činnost, není možné ho použít jinak, jak je dáno v zákoně, ale je to hospodářská činnost na níž se vztahuje EET.

Podrobněji je celá situace popsána v Chrudimském deníku:

Chrudim – Čerstvě zavedené elektronické evidenci tržeb se některé restaurace, přes všeobecné povědomí, přece jen vyhnuly. Z evidenční povinnosti jsou totiž vyloučeny příspěvkové organizace.
V Chrudimi je takovou organizací Chrudimská beseda, která pro město zajišťuje pořádání kulturních akcí. Kromě toho však provozuje i Měšťanskou restauraci Muzeum. Zavedená restaurace v centru města nepatří mezi bezvýznamné a zaplivané špeluňky. Jde o větší podnik s letitou tradicí a s pestrou a hojně využívanou nabídkou denních meníček i jídel na objednávku. Zákon ale říká: „Evidovanou tržbou nejsou tržby příspěvkové organizace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z podnikatelské činnosti či nikoliv.“

Celý článek zde.

Comments are closed