Celostátní vyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2016

anno_praha_osobnostVyhlášení Osobnosti neziskového sektoru 2016 proběhlo dne 8. prosince 2016 ve věži Staroměstské radnice v Praze. Ocenění předali náměstkyně MMR JUDr. Olga Letáčková, poradkyně premiéra PhDr. Alena Gajdůšková a senátor Mgr. Jiří Dienstbier.  Na shromáždění vystoupili díle prof. Jan Sokol a předsedkyně Asociace NNO Ing. Martina Berdychová.

Bylo představeno 10 finalistů ankety, kteří obdrželi Pamětní list.  Poté byli vyhlášeni vítězové v tomto pořadí:

1. místo: Zdenka Wasserbauerová, dobrovolnice Českého registru kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc o.p.s.
Její práce má přímý dopad na životy mnoha lidí. Podařilo se jí zvýšit obecné povědomí o důležitosti rozšiřování registru kostní dřeně, podílí se na budování tohoto registru a získává nové dárce. Český registr dárců kostní dřeně čítá přes 50 tisíc jmen. Sama získala neuvěřitelných 7600 potenciálních dárců. Spolupracuje s Nadací pro transplantace kostní dřeně „Naděje“ v Plzni. Usiluje mnoho let o humanizaci dětského nemocničního prostředí a úspěšně získává finanční prostředky na to, na co běžný nemocniční rozpočet nestačí: na barevné ložní povlečení, veselé obrázky na stěnách, nebo zařízení kuchyňky, kde mohou maminky samy uvařit svým dětem to, na co dostanou chuť.

2. – 3. místo: Mgr. Miroslav Janík, dlouholetý předseda neziskové organizace Kosenka Valašské Klobouky a pedagog SOU Valašské Klobouky
Patří k nejpřednějším osobnostem neziskového sektoru v oblasti životního prostředí. Je dlouholetým členem Ochránců přírody, předsedou ČSOP Kosenka. Celoživotním nasazením pomáhá zlepšovat vztah lidí k přírodě, brát si příklad ze života předků tím, že je nápomocen obnovení starých řemesel, zvyků.  Přednáší i pracuje pro ekoporadnu, stará se o bělokarpatskou přírodní rezervaci, spolupracuje při přípravě ekologických olympiád pro základní i střední školy.

2. – 3. místo: Ing. Zuzana Pěchotová, předsedkyně, KOUS Vysočina z.s. Je zároveň ředitelkou z.ú. ŽIVOT 99 – Jihlava a přednáší na VOŠS  Jihlava předmět „řízení NNO“
KOUS Vysočina je regionální střešní organizací. Sdružuje 160 členských organizací, kterým poskytuje informační servis a hájí zájmy všech NNO.  Aktivně pracuje jako členka prezídia České rady soc. služeb a působí jako host v několika komisích kraje Vysočina, je členkou Rady pro rozvoj lidských zdrojů Vysočina, členkou Zdravého města a Zdravého kraje.  Spolupracuje s mnoha NNO v kraji Vysočina jako lektor či poradce. Organizace ŽIVOT 99 – Jihlava poskytuje dvě sociální služby: tísňovou péči – jako jediný v Kraji Vysočina a osobní asistenci ve školách a domácím prostředí.

Ceny speciálně pro tuto příležitost navrhla a věnovala Gordana Turuk, hudební doprovod programu zajistili žáci ZUŠ Biskupská z Prahy 1.

Comments are closed