Projekt LEPORELO

Leporelo

O projektu

LEPORELO je knížka s jednoduchými obrázky ale také skládačka z kostek. V našem případě pomyslnými kostkami jsou jednotlivé vzdělávací moduly. Úkolem pilotního ověřování projektu LEPORELO bylo vybrat správné moduly a udělat je kvalitně na míru neziskových organizací.

Na 30 zástupců neziskových organizací Kraje Vysočina spolupracovalo na projektu zvaném LEPORELO, který připravila Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích ve spolupráci s Koordinačním uskupením neziskových organizací Kraje Vysočina, o. s. (KOUS Vysočina).

V rámci tohoto projektu se manažeři neziskových organizací pravidelně scházeli, aby pilotně ověřili jednotlivé moduly, které považovali za nejdůležitější z hlediska vedení organizací. Vybrali témata jako je Marketing NNO, Dovednosti manažera, Lidské zdroje, Procesy, Strategie či Systémy. Účastníkům pilotního ověřování bylo představeno vzdělávání vycházející ze zkušeností komerčního managementu (MBA) a bylo využito zkušeností účastníků, abychom toto vzdělávání upravili na míru neziskových organizací. Vznikly moduly, které jsou součástí této publikace a které budou nadále nabízeny širšímu okruhu neziskových organizací Kraje Vysočina prostřednictvím partnerské organizace

Projekt je nastaven na pozadí Modelu 7S – Model 7S patří k významným analýzám vnitřního prostředí organizace. Tento model v sobě zahrnuje 7 základních aspektů, které se vzájemně podmiňují, ovlivňují. Především v harmonickém souladu mezi těmito faktory je nutné hledat klíčové faktory úspěchu každé organizace. Na základě počáteční analýzy byly zjištěny zvýšené požadavky v oblasti Marketing, proto byl tento modul zařazen samostatně, ač je součástí modulu Strategie.

Image (5)

DOKUMENTY

 

Comments are closed