Základní informace o projektu „KOUSek po KOUSku“

KOUS Vysočina, z. s. je jedinou všeoborovou zastřešující organizací NNO v Kraji Vysočina fungující od roku 2008. Byť je všeoborovou, sekce organizací poskytujících sociální služby je nejsilnější a sdružuje 82 % všech nám známých neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina. Tyto organizace nejvíce využívají informačního, vzdělávacího a poradenského servisu žadatele. I v dalších 6 sekcích jsou organizace, které se sociálním začleňováním zabývají.

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je pomoci této organizaci zvýšit profesionalitu a organizační řízení a posílit její postavení v Kraji Vysočina.
Cílem projektu je v průběhu projektu KOUSek po KOUSku pracovat

– na profesionálnějším vedení organizace,
– na kvalitnější spolupráci se členskými organizacemi a mezi členy navzájem zejména v oblasti sociálního začleňování,
– na profesionalizaci členských organizací prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců členských organizací, poradenství a metodické podpory zaměřeným zejména na oblast sociálního začleňování,
– na ovlivňování veřejnosti prostřednictvím dobrovolnictví a přímé podpoře sociálního začleňování v rámci dobrovolnictví,
– naplňovat Strategii NNO Kraje Vysočina 2016 – 2020

Veškeré cíle vychází z analýzy potřebnosti členských organizací, kterou mapujeme pravidelně 1x za rok zejména v oblastech služeb – vzdělávání, informace a poradenství.

CÍLOVÁ SKUPINA

Nestátní neziskové organizace působící v Kraji Vysočina.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

KA 1 – Posílení kapacity KOUS Vysočina
KA 2 – Posílení spolupráce členských NNO
KA 3 – Vzdělávání pracovníků členských NNO
KA 4 – Metodická podpora a poradenství
KA 5 – Dobrovolnictvím k sociálnímu začleňování 

REALIZÁTOR

KOUS Vysočina, z. s.
Žižkova 98, 586 01 Jihlava
IČ: 22734686

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Zuzana Pěchotová – manažerka projektu
email: predseda@kous.cz
tel: 775919734


Projekt KOUSek po KOUSku k profesionalizaci je spolufinancován Evropskou unií.

KOUS Vysočina, z. s. je jedinou všeoborovou zastřešující organizací nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.
Cílem projektu je pomoci této organizaci zvýšit profesionalitu a organizační řízení a posílit její postavení v Kraji Vysočina.

Logo OPZ barevné

Comments are closed