Manželství má stále hodnotu

vr_dokulilováKaždý rok v týdnu svatého Valentýna, jehož slavíme 14. února, probíhá Národní týden manželství. Je pro nás příležitostí a impulzem k zamyšlení, jak uskutečnit sen o hezkém vztahu na celý život.  Asi všichni známe biblický výrok: Není dobře člověku samotnému. O jeho pravdivosti se denně přesvědčujeme právě v manželství.

Dobré partnerské vztahy jsou jedním ze základních předpokladů pro kvalitní život jednotlivců i společnosti. Stěžejní role manželství v naší společnosti spočívá mimo jiné v tom, že poskytuje stabilní a láskyplné prostředí k výchově dětí a jako takové potřebuje stálou podporu.

Zdá se, že manželství je pro současnou společnost už přežitkem a zvlášť mladí lidé volí volnější způsob života ve vztahu. Rovněž ale je nezpochybnitelné, že manželství je důležitou hodnotou pro celou společnost, protože poskytuje lidem pocit bezpečí v citové a emoční rovině.

Rodiny, zvláště rodiny s dětmi, si musejí být ve vztahu jisté. Dětem se lépe daří, pokud cítí u rodičů bezpečí a zázemí. Pro výchovu a zdravý rozvoj dětí se ještě nepodařilo najít nic lepšího a jistějšího než je rodina, kterou tvoří maminka, tatínek a děti. I muži a ženy si vedou lépe, jsou zdravější a lépe se jim pracuje, pokud cítí ve vztahu bezpečí a jistotu.

Týdnem manželství se snažíme upozornit na hodnotu, jakou má manželství pro společnost.

Pro jednotlivce může být příležitostí posílit manželský vztah, pracovat na jeho rozvoji, ubezpečit se vzájemně o své lásce. Žít ve stabilním pevném a bezpečném vztahu neznamená žít bez problémů a celé roky se vznášet na obláčku zamilovanosti. Znamená to pracovat na vzájemném chápání se, podporovat se, být k sobě pravdiví a otevření, vnímat potřeby druhého a především si odpouštět a stále být ochotni si projevovat lásku. Ta spočívá v tom, že já udělám vše proto, aby šťastným byl ten druhý. Společné překonávání problémů, odpouštění si, usmiřování se a posouvání se ke společnému cíli je krásným naplněním manželství.

Přeji Vám všem příjemné prožití celého týdne.

Slávka Dokulilová

Comments are closed