Porevoluční transformace

vr_růžičkováPo II. Světové válce vznikl Svaz invalidů. Jednotná celostátní organizace v ČR sdružující československé občany postižené invaliditou nebo závažnou trvalou zdravotní poruchou. Jeho hlavním posláním bylo účinně pomáhat trvale zdravotně postiženým občanům při překonávání fyzických, psychických, sociálních a jiných důsledků invalidity a pomáhat v jejich zapojení do společnosti.

Po revoluci v roce 1991 došlo ke změně názvu (transformaci). Ze Svazu invalidů se stalo Sdružení zdravotně postižených. Ale i v organizaci se dělily podle zdravotního postižení – zrakově, sluchově, vnitřně a tělesně postiženi. Tak jsme se stali organizací zdravotně postižených, smíšenou organizací zdravotně postižených

V roce 2002 došlo k další transformaci a tam se SOZP rozdělila na Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz tělesně postižených, Svaz zrakově postižených, Svaz sluchově postižených.

Další transformace proběhla v roce 2008. K názvu organizace dle postižení nám připojili  o.s..- občanské sdružení.

A doposud s poslední transformací jsme se potýkali nedávno a to od  roku 2013 – 2015. Byli nám  zrušeno  o.s. a připojuje se z.s. – zapsaný spolek.

Takže za chvíli jsou tu nové volby tak se pomalu můžeme připravovat na další transformaci. Anebo budeme doufat, že to chvilku vydrží?

Jana Růžičková
sekce seniorů a zdravotně postižených

Comments are closed