Mimořádná podpora 2017 je vyhlášena

KrajMimořádná podpora je malý grantový program pro členské organizace KOUS Vysočina, ve kterém může nezisková organizace jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – na akce pro veřejnost a na akce pro přírodu. Jedna organizace může podat po jedné žádosti do obou typů výzev.

Otevření výzvy: 1. 4. 2017.
Příjem žádostí: do 28. 4. 2017 (rozhoduje datum odevzdání či poštovního razítka).

Maximální výše podpory je u jednotlivé výzvy nastavena na 5.000,- Kč.

Pro získání grantu je nutné vyplnit žádost a zaslat ji naskenovanou jako přílohu e-mailem nebo doporučeně poštou.

Upozornění:
Akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů (např. obecních či donátorských), ale nesmí být čerpány prostředky z dalších zdrojů rozpočtu Kraje Vysočina nebo Fondu Vysočiny.
Pokud na danou akci žádáte z jiných krajských peněz, nelze malý grant KOUS Vysočina využít na dofinancování.

Konzultace:
Veronika Rousseau, administrátorka Mimořádné podpory 2017,
e-mail: rousseau@kous.cz, tel.: 736 404 086.

Těší nás, že můžeme pomáhat neziskovkám na Vysočině!
Těšíme se na vaše skvělé a originální akce!

AKCE PRO VEŘEJNOST:

AKCE PRO PŘÍRODU:

Comments are closed