Čistá Vysočina – budou uklízet i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Charity

charita_cista_vysocinaAkce Čistá Vysočina se zúčastní opět i uživatelé a pracovníci sociálních služeb Oblastní charity Jihlava. Budou uklízet v okolí sídla svých služeb. Zapojí se služby pro drogově závislé a také ty, které se věnují dětem a mládeži nebo romské komunitě.

Klientům a pracovníkům Oblastní charity Jihlava totiž není lhostejné, jak to vypadá na místech, kde jsou poskytovány sociální služby.

„Do akce se zapojujeme již několik let. Záleží nám na tom, jak vypadá okolí Jakubského kostela. Jedná se o místo, kde naši uživatelé každý den prochází – místo, kde denně procházíme i my. Děti mají takto šanci lépe pochopit, jak je důležité udržovat naše okolí čisté a hlavně se podílet samy na jeho úklidu. V rámci akce s dětmi zároveň probereme třídění odpadů,“ řekla Zuzana Krčálová, sociální pracovnice z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Erko Jihlava.

Potřetí se do akce zapojí Centrum U Větrníku – kontaktní a poradenské centrum pro osoby ohrožené drogovou závislostí. „Do úklidu se zapojujeme již po několikáté. U našich uživatelů tak každoročně probouzíme dobrý pocit ze společně vykonané práce, která je užitečná jak pro ně samotné, tak i pro občany naší ulice,“ uvedla Tereza Meruňková, vedoucí této sociální služby.

V oblasti mimo Jihlavu budou uklízet pracovníci s dětmi a mládeží z Terénních programů SOVY. „Akce se účastníme již druhým rokem. Zapojíme znovu děti z Chotěboře, kterým se minulý rok úklid líbil. Jsme tedy rádi, že můžeme v této aktivitě pokračovat a nadále rozvíjet jejich smysl pro komunitní aktivity,“ vysvětlila Eva Nováková, vedoucí terénních programů při jihlavské Charitě. „Pro děti je důležité vidět, jak může jejich okolí vypadat, když se všechny spojí a společným úsilím si jej samy uklidí. Vysvětlujeme jim i to, že jsou součástí celorepublikové akce a že ve stejný čas uklízejí na jiných místech i další děti i dospělí,“ řekla dále Nováková.

Uklízet se bude poprvé také v okolí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč. „Chceme podpořit vytváření pozitivního obrazu ZASTÁVky v Telči a okolí. Zároveň jsme vybrali lokalitu, kde se v terénu nejvíce vyskytují naši klienti a přispívají k jejímu znečišťování a doufáme, že se tak budou snadněji motivovat. A nakonec – samotná práce  a její preventivní charakter. Obzvlášť ve spolupráci pracovníků a klientů,“ zdůvodnil zapojení se do akce Jiří Rezek, koordinátor telčského nízkoprahového zařízení ZASTÁVka.

Stejně tak se poprvé do úklidu zapojí i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava. „Lokality, které jsme vybrali pro úklid, jsou dvě. Sídliště U Pivovaru, kde sídlí naše zařízení a některými obyvateli nejsme vnímáni pozitivně. Tím se jim budeme snažit ukázat i pozitivní vliv služby na uživatele a okolí zařízení. Další lokalitou jsou Smetanovy sady, kde se v letních měsících hojně vyskytují naši uživatelé. Mimo jiné tam během července pořádáme akci pro širokou veřejnost ,Léto bez koruny´. Důvodem, proč jsme se rozhodli do akce zapojit, je podílení se uživatelů na úklidu a zvelebování prostranství, ve kterém tráví svůj volný čas a snaha o pozitivní náhled široké veřejnosti,“ uvedla Aneta Kučerová, koordinátorka Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava.

Mgr. Radka Běhalová

Comments are closed