Využijte dotaci na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež

Necelých deset dnů zbývá do ukončení žádostí o dotační podporu Kraje Vysočina s názvem Pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež. Pokud jste tedy nestátní neziskové organizace, rozhodně neváhejte a podpořte vzdělávání mimoškolních aktivit na Vysočině.

Právě nestátní neziskové organizace neboli spolky, ústavy či obecně prospěšné společnosti mají mimořádnou šanci dosáhnout na dotaci, která zajistí spolufinancování rozvoje rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit v regionu.

Výše případné poskytnuté dotace na jednu akci činí nejméně 20 000 Kč a nejvýše 50 000 Kč, přičemž podpora může činit maximálně 80 % celkových prokazatelných uznatelných nákladů akce.

Předmětem a účelem podpory je především rozvoj vzdělávání v rámci mimoškolních aktivit na území Kraje Vysočina. Podporu lze nicméně směřovat i do oblastí vytváření nabídky volnočasových a dalších aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež, ale také směrem k rozvoji materiálně-technické infrastruktury nebo jasně definované propagace účelného trávení volného času.

Bližší informace včetně vyhlášených pravidel a podkladů naleznete na http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Kontaktní osoby: Albrechtová Jana, Bc., +420564602942, albrechtova.j@kr-vysocina.cz

Příjem žádostí končí 30. 4. 2017

Comments are closed