Sociální kapitál organizací

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás požádat o součinnost při prováděném výzkumu v rámci realizace projektu „Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“ financovaném Evropským sociálním fondem, jehož smyslem je jak rozvoj Burzy filantropie, tak i neziskovek samotných.

Projekt Burzy filantropie je v našem kraji na začátku, ale pevně věříme, že již teď vnímáte její pozitivní přínos. Snažíme se společně o prohloubení spolupráce neziskovek, firem i veřejné správy a chceme být tím nejlepším příkladem dobré spolupráce.

Rozhodli jsme se společně s evaluátorkou projektu docentkou Annou Kadeřábkovou ověřit, jaká síla se v nás neziskovkách opravdu skrývá!

Pro tyto účely byl vytvořen dotazník, který sleduje současný stav Sociálního kapitálu neziskových organizací. Vyplnění dotazníku zabere okolo 15 – 20 minut.

Dotazník naleznete  – https://aszcr.limequery.com/572268?lang=cs. Bude přístupný k vyplnění do 20. června.

V případě nejasností s vyplněním dotazníku můžete kontaktovat Adélu Grossmannovou (grossmannova@kous.cz), která Vás bude zároveň informovat o výsledcích šetření.

Zapojením do výzkumu získáte přehled o srovnání své pozice vůči ostatním neziskovkám v našem kraji a díky shromážděným podnětům a námětům zjistíte, jak je možné zlepšit prostředí, v němž vytváříte své aktivity.

Předem děkujeme za vyplnění a věříme, že touto cestou zmapujeme, jaký potenciál v sobě všichni máme!

S přáním všeho dobrého

Adéla Grossmannová

 

Comments are closed