Charitní pečovatelská služba má nového společníka

Charitní pečovatelská služba získala v měsíci srpnu nový automobil, který díky svému speciálnímu uzpůsobení vyhovuje více lidem s pohybovými obtížemi z Bystřice nad Pernštejnem a okolí. Nákup nového vozidla se uskutečnil díky podpoře Kraje Vysočina a jeho programu Investujeme v sociálních službách, Nadaci ČEZ a její charitativní akci Pomáhej pohybem, a také díky dárcům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku. Automobil tak vystřídal vozidlo, které bylo v terénní pečovatelské službě maximálně využité od roku 2008 a již dosloužilo.

 

Nový společník bystřických pečovatelek bude využíván zejména pro zajištění obědů, pro přesuny mezi uživateli, pro zajištění základních činností služby, mezi které patří zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí či zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další.

Charitní pečovatelská služba má nového společníka
Zdroj: Charitní pečovatelská služba

„Těší mě že, díky této výměně vozu budeme moci spolehlivěji zabezpečit službu, a lépe uspokojit požadavky nových zájemců,“ říká Monika Šemberová, sociální pracovnice Charitní pečovatelské služby.

 

Bystřická služba poskytuje péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jsou odkázáni na pomoc druhých při péči o sebe a o svoji domácnost. „V současné době poskytujeme služby uživatelům z Bystřice nad Pernštejnem a Žďáru nad Sázavou a do dojezdové vzdálenosti 15 km od těchto měst,“ dodává Monika Šemberová.

 

Autor tiskové zprávy: Mgr. Jana Kincová Křížková

Comments are closed