Průvodce po evropských fondech pro komunitní energetické projekty

Novou publikaci vydali CEE Bankwatch Network a Centrum pro dopravu a energetiku s přispěním programu Inteligent Energy for Europe, v rámci projektu Community Power.

Jaká  je  nejdůležitější  změna  v  současné  evropské  energetice?  Jde  o  novou  generaci  jaderných  reaktorů nebo  těžbu  zemního  plynu  pomocí  hydraulického  frakování?  Nikoli.  Nejdůležitější  a  překvapivá  změna  je změna vlastnických vztahů v energetice. V Německu je 65% obnovitelných zdrojů ve vlastnictví komunit – občanských  spolků,  družstev,  zemědělců,  měst  a  obcí.  Energetické  paradigma  se  posouvá  od  modelu velkých  výrobců  a  plně  závislých  odběratelů  k  modelu  „prosumentů“:  spotřebitelů  a  výrobců  energie v jednom. Výhoda je  jasná:  výroba energie  odpovídá na  skutečné  energetické  potřeby  závislé  na  místě  a čase a zisky z ní zůstávají v komunitách a regionech. Komunitní energetické projekty jsou typicky malé projekty využívající místní obnovitelné zdroje, potenciál k úspoře  energie  nebo  jejich  kombinaci.  Vlastníkem  nebo  investorem  projektu  je  komunita  samotná. I v České  republice  ukazuje  řada  příkladů,  že  komunitní  energetické  projekty  je  možné  ekonomicky, administrativně  i  technologicky  realizovat.  Komunitní  vlastnictví  je  u  nás  typicky  obecní,  existují  ale  i projekty družstevní nebo občanské.

Celou publikaci si můžete stáhnout zde.

Comments are closed