Oblastní charita Třebíč otevírá nový azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

Oblastní charita Třebíč v pondělí 16. 10. 2017 v deset hodin slavnostně otevře Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy. Nová budova disponuje 19 bytovými jednotkami s kapacitou 61 lůžek a jde o zcela výjimečné zařízení v rámci celého Kraje Vysočina. Vedle azylového domu bude mít v budově zázemí také Raná péče Třebíč, která odborně podporuje rodiny, ve kterých vyrůstají děti s mentálním, tělesným, či kombinovaným postižením a děti s poruchami autistického spektra či ohrožením ve vývoji.

Zahájení stavby za 39 milionů proběhlo 30. 5. 2016. Po roce a čtyřech měsících přivítá první klienty. „Důvodem výstavby byly nedostatečné kapacity současného azylového domu a velká poptávka po nových službách, jako např. možnost ubytovat také otce s dětmi, či celou rodinu v těžké životní situaci. Podporu se nám podařilo získat ze státního rozpočtu prostřednictvím MPSV, financí Kraje Vysočina a města Třebíč,“ vypočítává ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek. Domov pro matky provozuje Charita v Třebíči už od května roku 1995 na adrese Manželů Curieových 604 v Třebíči. V  patnácti bytových jednotkách ročně ubytovala průměrně 30 matek se svými  dětmi. „Naši pracovníci pomáhají klientům řešit jejich náročnou životní situaci, podporují je v růstu a v práci na sobě. Velkou pozornost věnujeme zejména péči o děti, nácviku praktických dovedností, hledání či udržení zaměstnání i umění hospodařit s penězi,“ doplňuje Eliška Klimešová vedoucí azylového domu.

Každá bytová jednotka v novém objektu je vybavena toaletou, koupelnou a kuchyňskou linkou, dva byty jsou přitom bezbariérové. Součástí azylového domu je také herna pro děti, společenská místnost, studovna, kaple, cvičná kuchyně a návštěvní místnost. Za domem je zahrada, která bude využívána k herním aktivitám dětí, relaxaci, a také pěstování rostlin. Provoz azylového domu je financován prostřednictvím Individuálního projektu Kraje Vysočina z prostředků Evropského sociálního fondu.

Část budovy určená rané péči nabídne doplnění stávající terénní formy poskytování o služby ambulantní. Rodiny budou nově moci využít terapie – Snoezelen a EEG biofeedback, které jsou v současné době chybějící a nedostatečné. Nabídky Rané péče Třebíč využívá ročně sedm desítek rodin z Třebíče a okolí.

Slavnostního otevření 16. 10. od 10:00 se zúčastní zástupci vedení Oblastní charity Třebíč a Diecézní charity Brno, MPSV, Kraje Vysočina a Města Třebíč. Objekt požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Comments are closed