BURZA FILANTROPIE: 166 000 KORUN PRO NEZISKOVKY Z JIHLAVSKA

V Jihlavě se odehrála poprvé ostrá verze dobročinné Burzy filantropie. Realizaci 4 projektů neziskových organizací svými finančními dary ve výší 166.000,-Kč podpořilo 5 donátorů z řad firem. Díky burze dostanou sestřičky z Oblastní charity Jihlava nové auto a budou tak moct dojíždět pohodlně za svými klienty nebo Centrum pro rodinu Vysočina zrealizuje více vzdělávacích programů v jihlavských školách.

Burzu filantropie pořádá prvním rokem KOUS Vysočina, z.s.  ve spolupráci s Koalicí nevládek Pardubicka, z.s. a  za podpory Kraje Vysočina.

Burza probíhala dle svých ustálených pravidel. Neziskové organizace prezentovaly své projekty, donátoři kladli zvídavé dotazy a jednotlivým projektům, které je zaujaly, věnovali své dary. „Burza filantropie je zajímavou cestou, jak se mohou osobně potkat lidé, kteří potřebují pomoc a zároveň ti, kteří chtějí pomáhat. Včerejší akce ukázala, že se jedná o životaschopný projekt, který má smysl do budoucna podporovat. Štědrost a podpora donátorů nyní ulehčí práci čtyřem neziskovým organizacím z Vysočiny, které poskytují důležité služby pro veřejnost,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Podporu ve formě záštity a svojí přítomností na Burze filantropie vyjádřil také pan senátor Miloš Vystrčil a náměstek primátora města Jihlavy Jaromír Kalina.

Jaké projekty tedy na Burze filantropie tentokrát uspěly? Donátory z firem Kosyka, M-Soft, Česká spořitelna, Tripet a Medesa si získal projekt Domácího hospice Vysočina. Díky podpoře 65.000,-Kč si pořídí technické vybavení pro přechod na on-line software „Karta pacienta“, který slouží k vedení zdravotnické dokumentace a velmi výrazně zjednodušuje práci zdravotníkům v terénu. Oblastní charita Jihlava přesvědčila svou prezentací donátory a ti jí poskytli dary ve výši 58.000,- Kč. Ty využijí při nákupu nového spolehlivého automobilu, který je naprostou nezbytností pro sestřičky při každodenním objíždění pacientů. Centrum pro rodinu Vysočina díky podpoře 33.000,- Kč zrealizuje více interaktivních vzdělávacích programů na základních školách. Podpory formou divoké karty v hodnotě 10.000,-Kč se také dostalo projektu Centra JJ. Pestalozziho, které připraví a rozšíří informační materiály pro děti, rodiče a školy, aby zajistili včasnou, citlivou a účinnou pomoc a podporu tam, kde je to potřebné a kde tomu tak není.

A jedna z prezentujících Hana Fexová z Oblastní charity Jihlava hodnotí burzu těmito slovy: “Jsme moc rádi, že jsme se mohli zúčastnit první burzy filantropie na Vysočině, velmi si vážíme štědrosti dárců a podpory, které se nám dostalo. Věříme, že do budoucna se díky této burze rozšíří dárcovství a filantropie v našem kraji a zlepší spolupráce neziskového sektoru a firem..“

„Jsem velice ráda, že první ostrá Burza filantropie na Vysočině  byla tak úspěšná. Tři báječné organizace si odnesly pro svoji činnost 166 000,- Kč. Děkuji všem donátorům za štědrost a podporu práce v neziskovém sektoru,“ zhodnotila první ročník předsedkyně pořádající organizace KOUS Vysočina Ing. Zuzana Pěchotová.

Projekt Burzy filantropie je na Vysočině realizován díky projektu podpořeném Evropským sociálním fondem. Další akcí v rámci Burzy filantropie je seminář Fundraising a péče o dárce, který se uskuteční 29. listopadu 2017 od 8:00 – 17:00 hod na Krajském úřadě v Jihlavě.

Comments are closed