Tříkrálovou sbírku zahájí obří loutky a Betlémský výjev

Od 1. – 14. ledna 2018 pořádá Charita Česká republika na území ČR osmnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Třebíč zapojí do sbírky ve městech i na venkově opět přes tisíc koledníků.

Slavnostní zahájení proběhne 3. 1. 2018 od 15 hodin na Karlově náměstí v Třebíči, a to za účasti obřích loutek, hudebních vystoupení a účastníků „Betlémského dění“, kdy tři králové přišli obdarovat Ježíška. Tři krále přivítá starosta města Pavel Janata, požehnání sbírce, koledníkům i celému městu udělí třebíčský děkan o. Jiří Dobeš. Zhruba hodinový program bude obsahovat i hudební vystoupení žáků ZUŠ. Mezi koledníky se zařadí i ředitel třebíčské Charity Petr Jašek: „Ve středu se nejprve se svou skupinkou vypravím kolem 14 hod. na třebíčskou radnici a hned poté se rád pozdravím na třebíčském náměstí se všemi, kdo přijmou toto naše pozvání a přijdou na Vítání tří králů. Mohu slíbit, že bude připraveno i něco na zahřátí,“ říká Petr Jašek a dále dodává: „Na koledu k našemu významnému regionálnímu partnerovi do Jaderné elektrárny Dukovany se vypravíme následující den 4. 1. 2018 mezi 10-12 hod. dopoledne, kde nás lidé najdou v budově ABI.“

Tříkrálovou sbírku zahájí obří loutky a Betlémský výjev, Zdroj: Oblastní charita Třebíč

Jednotlivé skupinky koledníků v rámci Tříkrálové sbírky tvoří zpravidla tři koledníci v kostýmech tří králů (není podmínkou). Vedoucí musí být starší 15 let a na požádání se prokáže platným průkazem, který ho opravňuje sbírku provádět. Koledníci nosí pokladničku s červenobílým logem Charity, úředně zapečetěnou dvěma pečetěmi (jedna s razítkem Oblastní charity Třebíč, druhá s razítkem místního městského či obecního úřadu).

Za obnos vhozený do pokladničky dostanou dárci jako symbolické poděkování malé balení tříkrálového cukru, příp. informační letáček, nač se sbírka v třebíčské Charitě využije a jak pomohla ta loňská (většině domácností jsou letáky dodávány do poštovních schránek roznáškovou službou).

Pokud dají obyvatelé domu souhlas, napíší koledníci křídou na domovní dveře znamení K+M+B+2018, začáteční písmena latinské věty Kristus Mansionem Benedicat 2018 – Kriste, požehnej tomuto obydlí v roce 2018!

Tříkrálovou sbírku zahájí obří loutky a Betlémský výjev, Zdroj: Oblastní charita Třebíč

„Prosím Vás o vlídné přijetí našich koledníků, kteří pro nás nezištně konají tuto náročnou službu. Jsem za ni velmi vděčný a všech těchto dobrovolných pomocníků si moc vážím. Řada z nich takto slouží celá léta. Budeme rádi za Váš příspěvek do pokladničky. U nás KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ,“ dodává ředitel P. Jašek.

Jaký je záměr s Tříkrálovou sbírkou 2018 v Oblastní charitě Třebíč

 • Zrekonstruovat budovu Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč v ulici G. Sochora a rozšířit tak zázemí pro terénní službu a vybudovat další prostory pro Paprsek naděje – Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč.
 • Pokračovat v projektu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městech i obcích okresu Třebíč.
 • Podpořit fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc lidem v krizových situacích.
 • Podpořit svozovou službu pro klienty terénních služeb.

K čemu posloužila v třebíčské Charitě Tříkrálová sbírka 2017, kdy se vybralo 2 416 865 Kč:

 • Do nového Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy a pro Ranou péči Třebíč, která zde má své zázemí, se pořídilo vnitřní vybavení (stoly, skříně, PC, postele…), koupil se mycí stroj na podlahy pro rychlé mytí a vysušení.
 • Charitní pečovatelská služba získala nový automobil.
 • Uskutečnily se výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti v AMBRELE, nízkoprahovém klubu pro mládež.
 • V rámci projektu Důstojný život byl poskytnut příspěvek 2 seniorkám na Zakarpatské Ukrajině.
 • Dostala se materiální či finanční pomoc lidem, jejichž situace si vyžadovala mimořádné a rychlé řešení.

 

Další doprovodné akce Tříkrálové sbírky:

 1. 1. 2018 v 10 hod. Tříkrálový průvod v Náměšti n. Oslavou: http://mks-namest.cz/trikralovy-pruvod/a-1534
 2. 1. 2018 13.00 hod. Tříkrálová plavba se třemi králi na palubě z přístaviště v Kramolíně http://www.obeckonesin.cz/aktuality/kalendar-akci/plavby-lodi-horacko-po-dalesicke-prehrade-zima-2017-2018-523_220cs.html

 

Comments are closed