Jak uspět na Burze filantropie

Účelem seminářu je připravit neziskové organizace na celý průběh Burzy filantropie.

Naučíme Vás jak jednoduše, výstižně a efektivně naformulovat svůj projektový záměr tak, aby byl přitažlivý a pochopitelný nejen pro donátora ale i pro veřejnost. Po absolvování semináře hravě zvládnete SMART sestavení cílů projektu i náš přihlašovací formulář.

Vyzkoušíte si prezentovat. Účastí na  semináři si zlepšíte své prezentační dovednosti, které následně pomohou v dokonalejším představení projektu na samotné Burze filantropie. Stejně tak budete připraveni odpovídat na doplňující otázky, které na burze typicky donátoři kladou.

JAK NAPSAT PROJEKT DO BURZY FILANTROPIE JIHLAVA – 28. 2. 2018

JAK NAPSAT PROJEKT DO BURZY FILANTROPIE TŘEBÍČ – 5. 4. 2018

JAK USPĚT NA BURZE FILANTROPIE JIHLAVA – 16. 5. 2018

JAK USPĚT NA BURZE FILANTROPIE TŘEBÍČ – 12. 9. 2018

Novinkou v roce 2017 byly semináře „Fundraising“ a „Péče o dárce“ které budou probíhat i v letošním roce pro každý okres kraje Vysočina zvlášť.

FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE – JIHLAVA – 18. 6. 2018

FUNDRAISING A PÉČE O DÁRCE – TŘEBÍČ – 10. 10. 2018

ON-LINE PŘIHLÁŠKU A REGISTRACI MŮŽETE PROVÉST ZDE

Všechny semináře jsou zdarma v rámci realizace projektu „Burza filantropie, jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu“, podpořeného Evropskou Unií.

Comments are closed