S Hodinou H o globálním rozvoji ve Španělsku

Hodina H vyslala na začátku května skupinu aktivních lidí z území Pelhřimovska, kteří se věnují nebo se chtějí věnovat práci s mládeží, do Španělska. Hlavním tématem vzdělávacího projektu byl globální rozvoj, jak napovídá samotný název projektu – Helping global development čili Pomáhání globálnímu rozvoji.

Mezinárodní projekt se konal v Alicante na jihovýchodě Španělska a během projektu se do tématu globálního rozvoje „ponořilo“ devět různých organizací z Evropské unie. Pracovníci s mládeží a mladí lidé, kteří jsou do práce s mládeží zapojeni, věnovali pět dní seznámení se s globálním rozvojem, globálními cíli, pracovali na metodách neformálního vzdělávání a jeho propojení s daným tématem. Jde například o téma konec chudoby, konec hladu, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda a kanalizace a další.

S Hodinou H o globálním rozvoji ve Španělsku, Zdroj: Hodina H

Globálních cílů je celkem 17. V rámci projektu měli možnost navštívit místní střední a vyšší odbornou školu a seznámit se se začleňováním této problematiky do školního vzdělávání. Zájem vzbudil zajímavý komunitní projekt o recyklaci oblečení. Účastníci projektu měli možnost projít se městem, seznámit se s jeho historií, ochutnat tradiční pokrmy a zaposlouchat se do tónů flamenca. Na závěr projektu vznikly nové podněty pro iniciativy, projekty a spolupráce v oblasti pomoci globálnímu rozvoji a globálním cílům napříč Evropou.

S Hodinou H o globálním rozvoji ve Španělsku, Zdroj: Hodina H

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Comments are closed