AKCE CIHLA pomůže lidem s mentálním handicapem potřinácté

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá třináctým rokem sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením s názvem AKCE CIHLA.

Záměrem letošní sbírky je shromáždit peněžní dary na vybudování zahradního posezení se zahradním domkem pro lidi s mentálním postižením. Za podporu sbírky čekají dárce malé i velké cihličky.  

Do zapečetěné pokladničky lze přispět od 8 – 16 hodin u stánku na těchto místech:

   4. – 5. 6. 2018 na Karlově náměstí (před Řeznictvím Havlíček)

  • 7. – 8. 6. 2018 před Kauflandem v areálu STOP SHOP
  • 18. – 19. 6. 2018 před obchodem Vysočina
  • 6. a 20. 6. 2018 před obchodem Albert (ul. Modřínová)
  • 21. – 22. 6. 2018 před Penny marketem v Třebíči – Borovině
  • 4. – 5. 6. 2018 před BILLOU v Moravských Budějovicích

   14. a 15. 7. 2017 při akci Oživené židovské město před sídlem třebíčské Charity na L. Pokorného 15

Přispět lze také přímo na účet sbírky č. 2648138319/0800, ČS Třebíč.

U stánku budou pracovníci a dobrovolníci Charity podávat informace o akci, zájemci budou moci přispět do speciálních pokladniček a za příspěvek 100 a více Kč obdrží cihličku, kterou mohou s vlastním podpisem věnovat Stacionáři Úsměv.

„Jsme rádi, že se AKCE CIHLA stala takovou tradicí, kdy lidé mohou pomoci svým hendikepovaným spoluobčanům,“ vysvětluje Tomáš Barák.

Plastové pokladny budou před sbírkovou akcí zapečetěny a na konci akce převzaty a spočítány pracovníkem příslušného Městského úřadu, ve kterém se sbírka uskutečnila, za spoluúčasti pracovníka Oblastní charity Třebíč.

Sbírka na stanovištích bude zakončena v úterý 15. 7. 2018.

Výtěžek z loňské AKCE CIHLA, který činil necelých 63 tisíc korun, byl použit na zakoupení devítimístného automobilu.

Všem, kteří se rozhodnou podpořit nový ročník AKCE CIHLA, děkujeme!

Více o AKCI CIHLA v ČR: www.akcecihla.cz

a v Oblastní charitě Třebíč http://trebic.charita.cz/sbirky/akce-cihla/

Comments are closed