Pozvánka na Valnou hromadu KOUS a seminář Právo v NNO + GDPR

Vážení členové KOUS Vysočina,

srdečně Vás zveme na Valnou hromadu KOUS Vysočina a seminář Právo v NNO + GDPR v pondělí 25. června 2018 od 15.00 hodin v přednáškovém sále Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Tolstého 15, Jihlava. Předokládaný konec je v 19.00 hodin.

Seminář Právo v NNO a problematika GDPR lektoruje Mgr. Eva Decroix, která pro nás nově vede právní poradnu KOUS Vysočina. Seminář bude praktický, abychom věděli, jaké povinnosti máme a jak jim nejlépe a snadno dostát.
Pro zpestření programu jsme vyhlásili Soutěž o nejlepší KOUSek koláče. Hlavní cenou jsou 3 000 Kč na činnost vítězné organizace. Koláče pak zpříjemní celou akci nebo budou sloužit k občerstvení účastníků.

Tato akce je určena pro členské organizace KOUS Vysočina, ale i neziskovky, které se chtějí dozvědět něco více o našem Koordinačním uskupení neziskovek KOUS Vysočina.

Program valné hromady:

 1. Zpráva o činnosti KOUS Vysočina 
 2. Zpráva dozorčí rady
 3. Zpráva o činnosti skupiny dobrovolnických center
 4. Zpráva o hospodaření spolku
 5. Plány KOUSu na další 2 roky – výsledky strategického plánování + Akční plán 2018
 6. Volby a hlasování
  1. Změna stanov
  2. Návrh na sloučení sekcí volného času dětí a mládeže a tělovýchovy a sportu
  3. Výsledky voleb v sekcích
  4. Volba zástupců do jednotlivých rad a organizačních složek
 7. Diskuze, různé

Na setkání je nutné se přihlásit zde.

​V případě, že nemůžete valnou hromadu navštívit, můžete dát ​plnou moc svému zástupci. Tuto posíláme v příloze také. Stačí ji vyplnit, podepsat, naskenovat a odeslat mailem na adresu: koordinator@kous.cz. Plnou moc si můžete vytisknout zde

 

Valné hromadě předcházela komornější setkání jednotlivých sekcí KOUS:
– sekce ekologie a životního prostředí
– sekce zdravotně sociální
– sekce kultury, umění a památek
– sekce vzdělávání, poradenství a občanských aktivit
– sekce seniorů a zdravotně postižených
– sekce volného času dětí a mládeže
– sekce tělovýchovy, rekreace a sportu

Na akci obdrží všichni přítomní metodiku GDPR pro činnost NNO. GDPR se totiž týká všech neziskovek i těch nejmenších spolků.

Věříme, že čas strávený na této kousácké akci bude pro Vás užitečný.

Těšíme se na Vás!

Za realizační tým

 

Jaroslava Šmrhová
koordinátorka KOUS Vysočina, z. s.

telefon: +420 605 157 161
www.kous.cz

www.facebook.com/kousvysocina

Comments are closed