Malé granty 2018

Malé granty 2018 je malý grantový program pro NNO se sídlem v Kraji Vysočina, ve kterém může nezisková organizace jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – Akce pro veřejnost a Akce pro přírodu. Jedna organizace může podat po jedné žádosti do obou typů výzev. Maximální výše podpory je u jednotlivé výzvy nastavena na 5 000 Kč.

Novinkou letošní výzvy je skutečnost, že podpora je otevřená všem neziskovkám se sídlem v Kraji Vysočina. Letos poprvé rozdělujeme 300.000 Kč, kterými Kraj Vysočina dotuje činnost neziskovek.

Pro získání grantu je nutné vyplnit žádost a zaslat doporučeně poštou nebo osobně zanést do kanceláře KOUS Vysočina.

Žádost na Malé granty 2018 stahujte zde

 

Otevření výzvy: 20. 6. 2018.

Příjem žádostí: do 10. 7. 2018 včetně (rozhoduje datum odevzdání či poštovního razítka)

Upozornění

Akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů (např. obecních či donátorských), ale nesmí být čerpány prostředky z dalších zdrojů rozpočtu Kraje Vysočina nebo Fondu Vysočiny. Pokud na danou akci žádáte z jiných krajských peněz, nelze malý grant využít na dofinancování.

Konzultace: Pavla Vyškovská, administrátorka Malých grantů 2018, e-mail: vyskovska@kous.cz, tel.: 734 418 188

Těší nás, že můžeme pomáhat neziskovkám na Vysočině! Těšíme se na vaše skvělé a originální akce!

 

Smlouvu o poskytnutí dotace můžete stáhnout zde

Závěrečnou zprávu stahujte zde

KOUS Vysočina logo ke stažení zde

Kraj Vysočina logo ke stažení zde

 

 

Comments are closed