Malé granty 2018: Výzva Akce pro veřejnost

KOUS Vysočina, z. s. vyhlašuje Malé granty 2018 pro NNO v Kraji Vysočina. Malé granty 2018 je malý grantový program pro NNO se sídlem v Kraji Vysočina, ve kterém může nezisková organizace jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – Akce pro veřejnost a Akce pro přírodu. Jedna organizace může podat po jedné žádosti do obou typů výzev. Maximální výše podpory je u jednotlivé výzvy nastavena na 5 000 Kč.

Novinkou letošní výzvy je skutečnost, že podpora je otevřená všem neziskovkám se sídlem v Kraji Vysočina. Letos poprvé rozdělujeme 300.000 Kč, kterými Kraj Vysočina dotuje činnost neziskovek.

Žádost na Malé granty 2018 stahujte zde

 

Charakteristika akce, na kterou lze žádat:

 • součástí akce musí být zapojení veřejnosti (dospělých, rodin s dětmi, mládeže,…),
 • akce musí proběhnout na území Kraje Vysočina pro obyvatele Kraje Vysočina,
 • minimální délka akce je 4 hodiny a minimální počet účastníků je 15

Termín realizace akce:

nejdříve dnem podání žádosti a nejpozději 31. 12. 2018.

Oprávnění žadatelé/příjemci:

NNO se sídlem v Kraji Vysočina.

Žadatel může v rámci výzvy Akce pro veřejnost podat pouze 1 žádost.

Výše finanční podpory:

 • výše finančního příspěvku je max. 5.000,- Kč, dle rozsahu akce,
 • akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů, nikdy však z Kraje Vysočina nebo Fondu Vysoč

Hodnocení žádostí:

Žádosti budou hodnoceny dle následujících kritérií:

 • správnost vyplnění přihlášky,
 • délka trvání akce (počet hodin),
 • složení účastníků a charakter akce,
 • originalita akce,
 • rozpočet

O výsledku hodnocení budou organizace vyrozuměny e-mailem do 5. 8. 2018.

Povinnosti příjemců/žadatelů:

Povinnosti příjemců finanční podpory (tj. úspěšných žadatelů) budou upraveny Smlouvou o poskytnutí dotace. Vzor smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této výzvy.

Podepsané žádosti zasílejte:

 • poštou nebo osobně na adresu: KOUS Vysočina, z. s., Žižkova 98, 586 01 Jihlava

Termín pro doručení žádosti je do 10. 7. 2018 včetně (rozhoduje datum poštovního razítka a datum doručení u osobního předání).

Konzultace: Pavla Vyškovská, administrátorka Malých grantů 2018 e-mail.: vyskovska@kous.cz, tel.: 734 418 188.

Smlouvu o poskytnutí dotace můžete stáhnout zde

Závěrečnou zprávu stahujte zde

KOUS Vysočina logo ke stažení zde

Kraj Vysočina logo ke stažení zde

Comments are closed