Co pro mne znamená „DOBROVOLNICTVÍ“

Oblastní charita Třebíč

vyhlašuje

při příležitosti 15 let akreditovaného dobrovolnictví

soutěž na téma

Co pro mne znamená „DOBROVOLNICTVÍ“

Setkali jste se již s dobrovolnictvím?

Jste nebo jste byli dobrovolníkem nebo Vám byla či je poskytována  pomoc dobrovolníků?

Jakou zkušenost jste získali, co Vám dobrovolnictví přineslo?


PODĚLTE SE O SVÉ ZÁŽITKY Z DOBROVOLNICTVÍ,

napište, nakreslete nebo namalujte, nebo zachyťte na fotografii pěkné okamžiky

z dobro – působení.

 

Forma příspěvků:

  • text či báseň – zamyšlení, příběh, zážitek, zkušenost – max. na 1 list A4
  • výtvarná práce za použití libovolné techniky – max. na A3
  • fotografie – v dostatečné kvalitě vhodné k publikování

 

Příspěvky zasílejte do 21. 9. 2018 na adresu:


Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč

nebo na e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz

 

Uveďte, prosíme, své jméno, příjmení a adresu, telefon či e-mail.

Zasláním svého příspěvku do soutěže soutěžící souhlasí s tím, aby Oblastní charita Třebíč po dobu jednoho kalendářního roku uchovávala jeho osobní údaje v souvislosti se soutěží, a souhlasí také s tím, aby byl jeho příspěvek s uvedením jeho jména a příjmení a místa bydliště zveřejněn v tisku, na webu, facebooku, v prostorách Oblastní charity Třebíč, na Dni Charity na Karlově náměstí v Třebíči, příp. v jiných veřejných prostorách vhodných k uspořádání výstavy těchto soutěžních příspěvků za účelem propagace.

 

Tento souhlas může být kdykoliv odvolán písemným prohlášením doručeným koordinátorce Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč.

Dále je soutěžící oprávněn:

  • požadovat od správce údajů-Dobrovolnického centra Oblastní charity Třebíč přístup ke svým osobním údajům,
  • požadovat opravu svých osobních údajů, v případě jejich nepřesnosti či nesprávnosti,
  • požadovat výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost svých osobních údajů,
  • udělený souhlas kdykoliv odvolat, čímž však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
  • podat stížnost proti procesu zpracování osobních údajů správcem-Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Třebíč k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Comments are closed