Mimořádná podpora 2016

mp15_02Mimořádná podpora je malý grantový program Kraje Vysočina, který administruje KOUS Vysočina, z.s. Tento program je v současnosti otevřen pouze pro členy KOUS Vysočina.

Je složen ze dvou výzev Akce pro veřejnost a Akce pro přírodu, přičemž každý člen může podat po jedné žádosti do obou výzev.

„V letošním roce máme pár změn“, říká Soňa Baueršímová, koordinátorka spolku. „V akcích pro přírodu jsme na Vaši žádost snížili počet zapojených lidí z 15 na 10 a Kraj Vysočina pro tento rok požaduje, aby se tato malá Mimořádná podpora nepoužívala na dofinancování akcí již podpořených z Kraje Vysočina. Tzn. tento rok nelze dotovat jednu stejnou akci z vícero Krajských zdrojů a Mimořádná podpora je chápána jako Krajský zdroj“. „Také na základě kontroly roku 2015 se tento rok musíme zaměřit na správné používání Krajského loga na pozvánkách a letáčcích“, doplňuje Baueršímová.

Plánujeme vyhlášení Mimořádné podpory 1. 4. 2016 a uzávěrku příjmu žádostí máme naplánovanou na pátek 29. 4. 2016! Oficiálně ale musíme počkat na schválení zastupitelstvem Kraje Vysočina, které proběhne v úterý 29. 3. 2016 (bod programu 75).

Ukázka z podpořených akcí minulého roku:

3 položka(ek)

Comments are closed