Vyhlášení výsledků 1. kola Malých grantů 2018

V úterý 24. července 2018 se sešly výběrové komise Malých grantů 2018 a rozhodly, které žádosti budou podpořeny v 1. kole obou vyhlášených výzev, tedy Akce pro přírodu a Akce pro veřejnost. Následně se sešla výkonná rada KOUS Vysočina a jejich rozhodnutí schválila.

 

Celkem bylo podáno 49 žádostí do Akcí pro veřejnost a 21 žádostí do Akcí pro přírodu. V prvním kole vyhlášených výzev bylo rozděleno 250 000 Kč z celkových 300 000 Kč, které na podporu malých projektů neziskových organizací se sídlem v Kraji Vysočina uvolnil krajský úřad Kraje Vysočina.

 

Zbylých 50 000 Kč bude rozděleno ve 2. kole Malých grantů 2018, které právě vyhlašujeme.

 

Podpořené projekty Akce pro veřejnost 

Podpořené projekty Akce pro přírodu

Comments are closed