Vyhlášení 2. kola Malých grantů 2018

Malé granty 2018 je malý grantový program pro NNO se sídlem v Kraji Vysočina, ve kterém může nezisková organizace jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – Akce pro veřejnost a Akce pro přírodu. Jedna organizace může podat po jedné žádosti do obou typů výzev.

Otevření výzvy: 25. 7. 2018.

Příjem žádostí: do 11. 8. 2018 včetně (rozhoduje datum odevzdání či poštovního razítka).

Maximální výše podpory je u jednotlivé výzvy nastavena na 5 000 Kč.

Pro získání grantu je nutné vyplnit žádost a zaslat doporučeně poštou nebo osobně zanést do kanceláře KOUS Vysočina.

Žádost na 2. kolo Malých grantů 2018 stahujte zde

 

Upozornění

Akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů (např. obecních či donátorských), ale nesmí být čerpány prostředky z dalších zdrojů rozpočtu Kraje Vysočina nebo Fondu Vysočiny. Pokud na danou akci žádáte z jiných krajských peněz, nelze malý grant využít na dofinancování.

Konzultace: Pavla Vyškovská, administrátorka Malých grantů 2018,

e-mail: vyskovska@kous.cz, tel.: 731 685 797

Těší nás, že můžeme pomáhat neziskovkám na Vysočině!

Těšíme se na vaše skvělé a originální akce!

realizační tým KOUS Vysočina

Smlouvu o poskytnutí dotace můžete stáhnout zde

Závěrečnou zprávu stahujte zde

KOUS Vysočina logo ke stažení zde

Kraj Vysočina logo ke stažení zde

Comments are closed