Mimořádná podpora je vyhlášena

Vážení a milí členové KOUS Vysočina!
Od pátku 1. 4. 2016 do pátku 29. 4. 2016 vyhlašujeme mimořádnou podporu 2016.

Otevření výzvy je stanoveno na pátek 1. 4. 2016
Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na pátek 29. 4. 2016 (rozhoduje datum odevzdání!!!)

Mimořádná podpora je malý grantový program pro členy KOUS, ve kterém můžete jednoduchým způsobem zažádat o dotaci ve dvou výzvách – na akce pro veřejnost a na akce pro přírodu! (do každé výzvy může jedna organizace podat po jedné žádosti!)

Maximální výše podpory je u obou výzev nastavena na 5 000,-

Jediné, co musíte udělat, je vyplnění žádosti a zaslání poštou a v elektronické podobě na adresy uvedené ve výzvě!!!

Tento rok je jedna změna! Akce může být spolufinancována i z jiných zdrojů, NE však z dalších zdrojů rozpočtu Kraje Vysočina nebo Fondu Vysočiny!!! Pokud tedy na danou akci žádáte z jiných krajských peněz, nelze tuto dotaci využít na dofinancování! Dejte na to prosím pozor!

Další drobnou změnou je, že byl na Vaši žádost snížen minimální počet osob u akcí pro přírodu z 15 na 10. I v deseti lidech se dá udělat spousta práce.

Pro konzultace vašich záměrů či v případě nejasností využijte mailukoordinator@kous.cz nebo telefonu 605485691.

Těším se na vaše žádosti, na Vaše zajímavé a originální akce
S přáním všeho dobrého
Soňa Baueršímová

AKCE PRO VŘEJENOST

AKCE PRO PŘÍRODU

Comments are closed