Chcete podpořit domácí hospic? Je to jednoduché

WidgetDomácí hospicová péče je veřejností stále vyhledávanější službou a Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč je jedním z nejlépe fungujících v ČR. Služba je ale značně finančně náročná a není komplexně hrazena ze zdravotního pojištění. V České republice se usilovně pracuje na vytvoření systému financování péče o lidi, kteří si přejí umírat doma. Bez pomoci donátorů a partnerů se ale zatím jednotlivé organizace neobejdou. Způsob pomoci, který nyní potencionálním dárcům nabízí Oblastní charita Třebíč, je jednoduchý a zcela transparentní. Využívá platební bránu Darujme.cz a stačí pár kliknutí myší.

Na webových stránkách www.trebic.charita.cz  je k tomu umístěn widget – tabulka, v níž si dárce zvolí četnost příspěvků (jednorázové, měsíční, roční)
a výši zamýšleného daru. Následně vyplní osobní údaje a vybere způsob odeslání daru – rychlým online převodem (pouze v případě jednorázové platby) nebo běžným převodem či platební kartou. V případě volby online platební metody je přesměrován na stránky poskytovatele platební metody.

Do projektu „Darujme.cz“ Nadace Via se mohou registrovat jen ty neziskové organizace, které pravidelně uveřejňují výroční zprávu, proto jde o transparentní způsob přispívání. Pro dárce je výhodou, že k dárcovství není nutná složitá registrace, stačí vyplnit základní údaje, nemusí se žádat o uživatelské jméno a heslo. Platby jsou přitom maximálně zabezpečeny.

Posláním domácího hospice sv. Zdislavy je pomáhat nevyléčitelně nemocným lidem, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat. Služba se snaží být oporou po odborné i lidské stránce jak pacientovi, tak rodině. I v domácím prostředí je možné dobře zvládnout bolest a jiné symptomy, které jsou s nemocí spojeny. Proto nabídka pomoci zahrnuje péči o pacienta v oblasti zdravotní, sociální, duchovní i duševní. Každý nemocný si z nabídky může vybrat to, co si přeje. Vždy je ale využita zdravotní péče. Péče je zajišťována 24 hodin denně 7 dní v týdnu a je srovnatelná s péčí v nemocnici nebo ústavu.

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč patří mezi 7 zařízení obdobného typu v ČR, které jsou zapojeny do pilotního programu Všeobecné zdravotní pojišťovny, Ministerstva zdravotnictví a České společnosti paliativní medicíny, který má pomoci nastavit financování domácích (mobilních) hospiců ze zdravotního pojištění. Program začal vloni na jaře a pokračuje do konce letošního roku. „V příštím roce by mohl na podkladě i našich zkušeností vzniknout nový systém financování a poskytování hospicové péče v rámci celé ČR,“ řekl vedoucí lékař hospice MUDr. Pavel Svoboda.

Domácí hospic spolupracuje i s třebíčskou nemocnicí. Společně usilují o vytvoření podmínek pro poskytování paliativní péče v domácím prostředí v třebíčském okrese.

 „Vysočina je výjimečná tím, že tady se to začíná dařit. Pevně doufám, že se nám podaří dostat do fáze, kdy na Vysočině budeme mít síťový systém paliativní péče nejenom pro poslední dny života, ale pro péči v závěru života,“ říká MUDr. Ladislav Kabelka, předseda České společnosti paliativní medicíny a garant Domácího hospice v Třebíči. „Kamenné hospice pokryjí jen 5-6 % potřebných v ČR.“

Za poslední 2 roky poskytování sociálních služeb spojených s doprovázením umírajících jsme rozšířili personální obsazení na 11 lékařů, 9 zdravotních sester, psychoterapeuta a pečovatelky, přičemž jsme doprovodili víc jak stovku lidí,“ vysvětluje vedoucí hospice Mgr. Eva Vráblová.

Comments are closed