Záznam z jednání konference NNO 2016 – Valné hromady KOUS

1_hlasovaniVe čtvrtek 5. května se v prostorách krajské úřadu v Jihlavě sešla další krajská konference NNO. která byla zároveň volební valnou hromadou KOUS.

Řízení celé konference se ujal předseda KOUS Petr Haška. Celou konferenci, společně s ním zahájil také radní Kraje Vysočina Petr Piňos, který ocenil především dlouhodobou spolupráci s KOUSem, která je podle něj na velmi vysoké úrovni.

Na programu konference byly informace o činosti KOUS za uplynulé období. Předseda Petr Haška shrnul největší úspěchy za poslední dva roky a zmínil se i o nesplněných cílech. O plánech na další období, které vycházejí především ze schválené strategie neziskového sektoru a strategického plánu KOUS hovořil místopředseda Jan Burda, následně přednesl svoji zprávu také předseda dozorčí rady Petr Chytka.

Následoval blok voleb, kde přítomní členové KOUS s hlasovacím právem volili nové vedení KOUS a další zástupce KOSU v nejrůznějších orgánech a grémiích. A jak volby dopadly?

Na nové složení vedení KOUS se můžete podívat zde.

Zástupci KOUS:

 • bezpečnostní komise  – Marta Vencovská
 • dopravní komise – Petr Chytka
 • komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů – Zdeněk Navrátil
 • komise pro sport a volný čas – Jan Burda
 • komise pro zemědělství a životní prostředí – Jaromír Maštera
 • komise sociální a pro oblast protidrogové politiky – Slávka Dokulilová
 • rozpočtová komise – Zuzana Pěchotová
 • zdravotní komise – Ladislav Chloupek
 • rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina – Zuzana Pěchotová
 • rada vlády pro nestátní neziskové organizace – Petr Haška
 • rada vlády pro NNO – výbor pro evropské záležitosti – Jozef Zetěk
 • rada vlády pro nestátní neziskové organizace – Výbor pro regiony – Soňa Baueršímová
 • česká rada sociálních služeb – Zuzana Pěchotová
 • regionální stálá konference – Jozef Zetěk
 • pracovní skupina pro Zdravý kraj – Zuzana Pěchotová
 • poradní výbor úřadů práce – Michal Novotný
 • Rada Fondu Vysočina – Dana Fiedlerová
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – Hana Fexová
 • Výbor regionálního rozvoje – Marta Vencovská

Dozorčí rada:

 • Petr Chytka
 • Eva Kantorová
 • Soňa Baueršímová
 • Josef Záruba – náhradník
 • Michaela Grmelová – náhradník

Celé jednání proběhlo  ve velmi konstruktivní a dělné atmosféře a nová výkonná rada si odnesla velké množství námětů pro svoji budoucí práci.

Kompletní zápis ke stažení zde .

9 položka(ek)

Comments are closed