Výsledky Mimořádné podpory 2016

logo_krajHodnotící komise se sešla v pondělí 9. 5. ve složení:

  • Akce pro veřejnost: Petr Haška, Zuzana Pěchotová, Soňa Baueršímová, Jana Böhmová (zástupce za Kraj Vysočina)
  • Akce pro přírodu: Petr Haška, Jan Švaříček, Zuzana Pěchotová, Santander Garcia Morávková Dagmar, Ing.  a Eva Navrátilová (zástupci za Kraj Vysočina)

V rámci mimořádné podpory přišlo 57 žádostí z toho:

  • 11 akcí do Akcí pro přírodu (tzn. 19,3 % z celkového počtu došlých žádostí)
  • 46 akcí do Akcí pro veřejnost (tzn. 80,7 % z celkového počtu došlých žádostí)

Podpora do jednotlivých oblastí je přidělována dle poměru k došlým žádostem, tzn. že částka 200 000,- byla rozdělena následovně:

  • Akce pro přírodu – 38 600,- (přičemž žádosti přišly ve výši 52 500,-)
  • Akce pro veřejnost – 161 400,- (přičemž žádosti přišly ve výši 230 000,-)

kompletní přehled podpořených projektů je ke stažení zde.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA V KALENDÁŘI:
Pozvánky na akce financované z mimořádné budeme postupně zveřejňovat v našem kalendáři.

MIMOŘÁDNÁ PODPORA NA MAPĚ:

Comments are closed