o nás

Orig_NTII

POSLÁNÍ KOUS VYSOČINA

Jsme koordinační uskupení neziskových organizací v Kraji Vysočina. Hájíme zájmy neziskového sektoru a společně se rozvíjíme. Prosazujeme principy občanské společnosti a naší činností přispíváme ke zdravému rozvoji kraje

VIZE KOUS VYSOČINA 2017

Jsme velkou a stabilní organizací s profesionální strukturou a řízením. Neziskovým organizacím poskytujeme kvalitní a efektivní služby. Reprezentujeme neziskový sektor v Kraji Vysočina a jsme respektovaným a silným partnerem veřejné správě i podnikatelům.

KDO VLASTNĚ JSME

KOUS Vysočina, z. s. je Koordinační uskupení nestátních neziskových organizací, které působí v Kraji Vysočina. KOUS je zapsaným spolkem a je jedinou všeoborovou střešní organizací sdružující právnické osoby, které můžeme zařadit pod pojem neziskový sektor (patří sem spolky a pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, církevní právnické osoby, ústavy). Navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto právních forem. NNO v Kraji Vysočina se začaly scházet již od roku 1996, v roce 2002 vzniká neformální seskupení NNO a poprvé se objevuje název KOUS. Teprve v roce 2008 vzniká právnická osoba KOUS Vysočina, aby mohl převzít roli partnera z řad NNO a z toho plynoucí odpovědnost.

Hlavní činnost KOUS Vysočina
1. Dovnitř
a. informační servis (prostřednictvím www, sociálních sítí, informačního zpravodaje, mailových rozesílek)
b. vzdělávací servis (pravidelná vzdělávání reagující na potřeby členských organizací)
c. poradenský servis (úřední hodiny, poradenství v oblasti přeregistrace NOZ, výměna zkušeností mezi členskými organizacei)
d. mimořádná podpora NNO (KOUS je zprostředkovatelem malého grantového programu Kraje Vysočina)

2. Ven
a. hájení společných zájmů (zástupci KOUS v komisích, pracovních skupinách nejen Kraje, ale i na celostátní úrovni)
b. propagace neziskového sektoru jako celku
c. analýzy a strategie neziskového sektoru Kraje Vysočina

kontakt

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.