výkonná rada

Výkonná rada byla zvolena valnou hromadou 5. května 2016 na volební období dvou let.

PŘEDSEDYKNĚ KOUS – Ing. Zuzana Pěchotová – ředitelka ŽIVOTa 99 – Jihlava, z. ú. (sekce seniorů a zdravotně postižených)
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ KOUS – Ing. Dana Fiedlerová – ředitelka Centra multikulturního vzdělávání, o.s. (sekce poradenství, vzdělávání a občanské aktivity)

ČLENOVÉ VÝKONNÉ RADY

Ing. Zuzana Pěchotová – ředitelka ŽIVOTa 99 – Jihlava, z. ú. (sekce seniorů a zdravotně postižených)
Ing. Jana Kotoučková – předsedkyně Ekoinfocentrum Jihlava (sekce ekologie a životní prostředí)
Mgr. Hana Chloupková – ředitelka Občanská poradna Třebíč (sekce zdravotně sociální)
Mgr. Hana V. Konvalinková – předsedkyně Spolku Javořice (sekce ekologie a životní prostředí)
Mgr. Marcela Křivánková – ředitelka SVOŠS sociální, o. p. s. (sekce poradenství, vzdělávání a občanské aktivity)
Josef Nádvorník – předseda  MIMOCHODEM, o. s. (sekce kultura a památky)
Ing. Dana Fiedlerová – ředitelka Centra multikulturního vzdělávání, o.s. (sekce poradenství, vzdělávání a občanské aktivity)
Jana Růžičková – předsedkyně SPCCH Moravské Budějovice (sekce seniorů a zdravotně postižených)
Jan Švaříček – starosta TJ SOKOL Moravské Budějovice (sekce rekreace, sport a tělovýchova)
Bc. Karel Vondráček – zástupce ředitelky STŘED, z. ú. (sekce zdravotně sociální)
Bc. Jan Burda – předseda KADET, z. s., předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina


PŘEDSEDKYNĚ KOUS (sekce organizací seniorů a zdravotně postižených)

vr_pěchotováIng. Zuzana Pěchotová – ředitelka ŽIVOTa 99 – Jihlava, z. ú.

Kde bydlíte? Jihlava
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkáchJ) na starosti? Celý chod a vedení organizace
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Práce s lidmi, boj za ulehčení života postižených lidí, zlepšení života seniorů
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? vedení lidí, spolupráce s úřady a institucemi
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? lež a arogance
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? že sjednotil neziskovky a víme o sobě, co, kde a pro koho  děláme
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? propagace
Jaké je Vaše životní motto: Nikdy neříkej, že to nejde, protože se vždy najde blbec, který neví, že to nejde a udělá to!

Člen výkonné rady KOUS (sekce volný čas dětí a mládeže)

vr_burdaBc. Jan Burda – předseda KADET, z. s., předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina

Kde bydlíte? Třebíč
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Jsem statutárním zástupcem několika neziskovek, takže nejspíš asi řízení a koordinaci 🙂
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Pracuji v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Nejvíc mě asi uspokojují rozzářené dětské oči, na kterých je vždycky poznat, když se akce povede. No a rád pomáhám neziskovkám realizovat jejich vize.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Strategické plánování, on-line kancelář, tvorba webu, sociální sítě
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Intrikářství, faleš, lidská hloupost Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Nasazení některých lidí, kteří to nevzdávají, ani když se moc nedaří a překonávají překážky ve prospěch neziskovek.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Získávání finančních prostředků na  mzdy. Aktivita a osobní nasazení členů předsednictva a výkonné rady.
Jaké je Vaše životní motto: „Když zjistíš, že sedíš na mrtvém koni – sesedni.“ Dakotské přísloví
na začátek


MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ KOUS (sekce vzdělávání, poradenství a občanských aktivit)

vr_fiedlerováIng. Dana Fiedlerová – ředitelka Centra multikulturního vzdělávání

Kde bydlíte? Jihlava
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Kromě toho, že jsem ředitelka, se starám hlavně o ekonomiku, finanční a personální řízení
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Jistá volnost, že nemáme píchačky, ale také to, že můžeme svou prací pomáhat, že se můžeme přátelit s jinými neziskovkami. Baví mě jednání s úředníky a politiky, protože jsou jiní, než dříve, více vstřícní, myslím, že doba se v tomto změnila ve více rovnocenné vztahy.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUS? Personalistika, vedení lidí, mám akreditovanou přednášku o práci s menšinami.
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Podraz. Lež. A konkurence mezi některými neziskovkami. Místo aby spolupracovaly a domluvily se, tak si kradou know-how, pomlouvají se a přetahují klienty, jako by nebylo dost jiné práce a dost potřebných osob, jsou jako houbař, co krade houby jinému z košíku. A nejvíc mě naštve, když státní organizace, která má jisté zdroje, konkuruje neziskovce, aby ji potopila.
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Že dokáže neziskovky sdružit. Také potenciálu.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Asi v personálním zabezpečení, ta práce, kterou by bylo potřeba udělat, aby KOUS fungoval, jak je potřeba, se sama neudělá. A dobrovolní zástupci jsou zahlceni tím, aby své vlastní organizace udržely v tom konkurenčním prostředí nad vodou.
Jaké je Vaše životní motto: Jsem křesťan, takže: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
na začátek


ČLEN VÝKONNÉ RADY (sekce ekologie a životní prostředí)

vr_daďourekIng. Milan Daďourek – předseda Sdružení Krajina

Kde bydlíte? Poblíž Žďáru nad Sázavou
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Strategii rozvoje, pomoc s tvorbou větších projektů, pomoc s finančním řízením, stanovy
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Svoboda rozvoje činnosti
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Snad zkušenosti se spolkovým právem
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Opakování stejných chyb
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Otevřenosti
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? V otevřenosti 🙂
Jaké je Vaše životní motto: Je jich víc. tak třeba: Důležití jsou lidé, peníze se najdou
na začátek


ČLENKA VÝKONNÉ RADY (sekce sociálně zdravotní)

vr_dokulilováIng. Slávka Dokulilová – ředitelka Centra pro rodinu Vysočina

Kde bydlíte?  Bydlím v Jihlavě
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Jsem předsedkyní spolku, mám na starost vedení organizace, její financování a personální zajištění služeb.
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Podobné „zaměření“ pracovníků NNO – nejdeme za ziskem, smysluplnost práce, zpravidla se jedná o službu druhým – naplnění poslání, podobné nastavení hodnot.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Patrně nastavení základních pilířů NNO – poslání, hodnoty, vize, vedení lidí (personalistika), hledání možností řešení, zajištění financování.
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Zbavování se zodpovědnosti, nepřiznání chyby, mlžení.
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Otevřenosti, vstřícnosti ke všem, kdo by z KOUSu mohli mít užitek.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Ne všichni členové KOUSu jsou stejně zaujatí pro společnou práci, takže jako v mnoha jiných sférách života, je to jen na těch několika…
Jaké je Vaše životní motto: Hledejte v lidech dobro, nikoliv zlo. Obvykle totiž nacházíme to, co hledáme.
na začátek


ČLEN VÝKONNÉ RADY (sekce kultury, umění a památek)

vr_koubekJiří Koubek – předseda Čtveráci, z. s.

Kde bydlíte? Mladé Břiště  u Humpolce
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Předseda Čtveráci z.s. vedení činnosti spolku.
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví?  Dobrá parta lidí kolem. Dobrý pocit když se vše podaří.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Vedení kolektivu – pořádání akcí
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Lidská závist -arogance mocných – srážka s blbcem
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Propagace neziskovek  finanční podpora
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Spolupráce neziskovek mezi sebou
Jaké je Vaše životní motto: Když ses narodil plakal si a všichni okolo se smáli pro žij tak až budeš umírat se smál ty a všichni okolo plakali.
na začátek


ČLENKA VÝKONNÉ RADY (sekce ekologie a životního prostředí)

vr_konvalinkováMgr. Hana V. Konvalinková – předsedkyně Spolku Javořice

Kde bydlíte? Počátky
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Předsedkyně spolku Javořice, členka spolku Ctibořská náves, řízení projektů
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví?
Kreativita, aktivní a zajímaví lidé, možnost věci měnit a zlepšovat
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Vyjednávání, řízení projektů
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Nepochopení
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Že pomáhá neziskovkám v kraji.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Nejsem si jistá
Jaké je Vaše životní motto: S chutí do toho a půl je hotovo 🙂
na začátek


ČLENKA VÝKONNÉ RADY (sekce vzdělávání, poradenství a občanských aktivit)

vr_křivánkováMgr. Marcela Křivánková – ředitelka SVOŠS sociální, o. p. s.

Kde bydlíte? Jihlava
Co konkrétně máte v neziskovce na starosti? Řízení a rozvoj školy
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Rozmanitost práce s mladými lidmi, možnost pracovat na nových výzvách a aktivitách
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Projektové řízení, komunikace
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Nespolehlivost a arogance
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Snahy podporovat a rozvíjet neziskový sektor a prostoru, který nabízí ke vzájemné komunikaci a spolupráci
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Prozatím jsem je neobjevila 😉
Jaké je Vaše životní motto: Život je skvělý, musíš ho jen pochopit.
na začátek


ČLEN VÝKONNÉ RADY (sekce kultury, umění a památek)

vr_nadvornikJosef Nádvorník – předseda  MIMOCHODEM, o. s.

Kde bydlíte? Zruč nad Sázavou
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Jakožto předseda a režisér v jedné osobě, tak úplně všechno 🙂
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Práce s nadšenými lidmi a spousta zážitků.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? PR
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve?
Lidská hloupost spojená s tvrdohlavostí a selektivní hluchotou a slepotou
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Možnost získávat informace a zároveň potenciál pro spolupráci podobných individuí, jako jsme my.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? V IT, více využít možnosti internetu, sdílení informací, akcí, zdrojů…
Jaké je Vaše životní motto: O všem je možné se dohodnout. Bohužel ne s každým.
na začátek


ČLENKA VÝKONNÉ RADY (sekce organizace seniorů a zdravotně postižených)

vr_růžičkováJana Růžičková – předsedkyně SPCCH Moravské Budějovice

Kde bydlíte? Moravské Budějovice
Co konkrétně máte v neziskovce na starosti? V ZO SPCCH Moravské Budějovice jsem jako předseda, v OO SPCCH člen výboru a v KO SPCCH v revizní komisi
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? To, že můžu pomoct a poradit zdravotně postiženým a seniorům
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Obor sociální a snad i trochu organizační
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Když vím, že mám pravdu a někdo mě přesvědčuje že tomu tak není
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? bezva party lidí, kteří nestraní pouze své sekci, školících seminářů
Jaké je Vaše životní motto:  dík za každé nové ráno
na začátek


ČLEN VÝKONNÉ RADY (sekce sport, rekreace a tělovýchova)

vr_švaříčekJan Švaříček – starosta TJ SOKOL Moravské Budějovice

Kde bydlíte? V paneláku (zatepleným).
Co konkrétně máte v neziskovce na starosti? Naštěstí mám jen jeden úkol: zajistit, aby vše fungovalo tak, jak má.
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Když mají ostatní radost.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Předpověď počasí (vážně).
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Buchtičky se šodó k obědu. Ale dost často taky lidská blbost, faleš a neupřímné jednání.
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Týmu zkušených lidí, od kterých se pokaždé něco naučím.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Omezený rozpočet na vlastní provoz. Jinak se dá pořád pracovat na cateringu při schůzích. A dobrý kávovar by to chtělo.
Jaké je Vaše životní motto: Každý večer si řeknu, že kdyby tohle byl poslední den v životě, tak byl super.
na začátek


ČLENKA VÝKONNÉ RADY

vr_vencovskáMarta Vencovská – předsedkyně Spolku TILIA

Kde bydlíte? Lípa
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Administrativu, logistiku, PR
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Vymýšlet akce a jejich realizace, hlavně ty úspěšné 🙂
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Vedení lidí, projektové řízení
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Když někdo shazuje neziskovky a nic o nich neví
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Spolupráce, zastřešení
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Personální, KOUS potřebuje víc finančních zdrojů na mzdové prostředky
Jaké je Vaše životní motto: Největší síla je myšlenka. Musíš si něco představit a naplnění přijde
na začátek


ČLEN VÝKONNÉ RADY

vr_vondráčekBc. Karel Vondráček – zástupce ředitelky STŘED, z. ú.

Kde bydlíte? Police u Jemnice
Co konkrétně máte v neziskovce (neziskovkách) na starosti? Jsem zástupce ředitelky a vedoucí střediska sociálních služeb, pod které spadá Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež eMBečko, Sociální asistenci a poradenství a Program Pět P, Linka důvěry STŘED a Sociální rehabilitace.
Co Vás na práci pro neziskovky nejvíc baví? Nejvíce mě baví, to že je moje práce různorodá. Jsem typ člověka, která nemá rád monotónní práci, pořád dokola opakovanou. Baví mě, že se práce mění, střídá, prolíná různými obory a to je to co mě motivuje.
Z kterého oboru máte nejvíce zkušeností, které byste mohli uplatnit v KOUSu? Zkušenosti mám v přímé práci s klienty a v posledních letech také ve vedení lidí.
Co Vás spolehlivě nejvíc naštve? Nejvíce mě zlobí nevyjasněné situace, situace kde se spekuluje, domnívá a předpokládá.
Čeho si nejvíce ceníte na KOUSu? Nejvíce si na KOUSu cením toho, že sdružuje, tedy vlastně teď už nově spolčuje neziskové organizace pod jednu střechu a poskytuje jim různý servis v podobě informací, vzdělávání, poradenství  a také vytváří grantový program, ve kterém mohou organizace získat potřebné finanční prostředky na svoje aktivity, které směřují k lidem.
V čem osobně cítíte, že má KOUS rezervy? Rezervy neshledávám.
Jaké je Vaše životní motto: „Dej někomu rybu a nasytíš ho na den. Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý život.“ (Čínské přísloví).
na začátek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.