Projekt „UMÍM ŽÍT“

Sdružení BERUŠKA HB, z.s. realizuje v letošním roce projekt „UMÍM ŽÍT“  díky aktivnímu přispění ředitelky ČSOB pobočky Havl. Brod paní Ireny Zadinové, jejího kolektivu a dalších aktivních účastníků a sponzorů. V prostoru pobočky ČSOB probíhají výstavy obrazů, aukce a vernisáže originálních děl umělců. Výtěžek celoročních aktivit je věnován na projekt pro děti …

číst dále

Společná pouť

Druhou květnovou sobotu, 14. 5. 2016,  proběhla v Humpolci první společná doprovázená pouť lidí zdravých a handicapovaných. Naším prvotním záměrem bylo propojit světy lidí zdravých a lidí s handicapem. Najít styčný bod, kdy jsme si vzájemně přínosem. Zároveň vyplynul i druhotný výstup celé akce, a sice další možný směr růstu naší společnosti. …

číst dále

Muzikantům dětem děkujeme za odvahu a nasazení

V letošním roce je tomu právě deset let, kdy se z původního plánu uskutečnit malý regionální festival stala velká benefiční akce s názvem Muzikanti dětem. Tento projekt každý rok podpořil jeden ze spolků, klubů či služeb, které se věnují především dětem a mládeži s postižením na Velkomeziříčsku. Letošní jubilejní ročník přišel s drobnou změnou. Organizátoři …

číst dále

Anketa Skutek roku 2015: Devět zlatých aktivit

V roce 2016 vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina už sedmý ročník ankety Skutek roku. Veřejnost měla možnost nominovat aktivity, které v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu. O počinech fyzických osob hlasovala během března široká veřejnost, vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota. „Kraj Vysočina našel vlastní cestu, jak upozornit …

číst dále

Fond Vysočiny 2015: 710 úspěšných žadatelů o krajskou podporu

Kraj Vysočina úspěšně pokračuje v poskytování podpory z Fondu Vysočiny. Zatímco grantové programy 2016 se postupně vyhlašují, čísla z roku 2015 jsou už kompletní. „V minulém roce jsme prostřednictvím Fondu Vysočiny podpořili sport, volnočasové aktivity, mateřské školy, podnikatele, infrastrukturu, ale i informační technologie a památkově chráněná území. V rámci 23 …

číst dále

Josef Roman: „Díky každodennímu svozu mohou uživatelé využít služeb našeho stacionáře.“

Až do 27. června je možné přispět na projekt dvou denních stacionářů Rosa a Nesa, spadajících pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, v kampani nadace ČSOB s názvem „Pepo, to je dost, žes nás taky jednou vyvez!“ Jméno hlavního hrdiny tohoto projektu je odvozeno od křestního jména Josefa Romana, jednoho z pracovníků denního …

číst dále

Co oko nevidí…

V letošním roce se naší neziskovce CentruM podařilo být jedním z hlavních „pachatelů“ při pomoci iráckým uprchlíkům. Sice nám tady na Vysočině projekt skončil hned po první fázi, ale zážitků z toho je nespočítatelně. Až tak, že plánujeme vydat knihu. Mnozí nám velice pomáhali a těm na tomto místě děkuji. A našli se …

číst dále

AKCE CIHLA pojedenácté pomůže lidem s mentálním handicapem

Oblastní charita Třebíč ve spolupráci se sdružením Portus Praha pořádá jedenáctým rokem sbírku pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením s názvem Akce cihla. Cílem je vybudování bezbariérového venkovního přístupu do stacionáře Úsměv a zajištění svozové služby. V případě velkého úspěchu přibude na zahradě stacionáře i zahradní domek na nářadí potřebném pro pracovní …

číst dále

Desátý ročník Muzikantů dětem podpoří i tři charitní zařízení

Nesa – denní stacionář, Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi patří mezi subjekty, které budou v letošním jubilejním ročníku Muzikanti dětem podpořeny částí výtěžku benefičního koncertu. Ten se uskuteční jako již tradičně v poslední květnovou sobotu na náměstí ve Velkém Meziříčí. „Potěšilo nás, že jsme byli osloveni pořadateli této …

číst dále

Dobrovolnictví v Kraji Vysočina

Dobrovolnictví v neziskovém sektoru je chápáno jako nezištná neplacená a dobrovolná práce směřovaná k naplnění určité potřeby. Dobrovolnictví je jedním ze základních znaků NNO a je nezbytnou podmínkou pro samotnou existenci jednotlivých NNO i neziskového sektoru. I když v podnikatelském prostředí existuje pojem firemní dobrovolnictví, není to činnost dovnitř firmy …

číst dále