Domov pokojného života Nížkov se od března sloučí s Charitní pečovatelskou službou

K 1. březnu 2016 dochází v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou ke změně v organizační struktuře. Počet současných šestnácti zařízení poklesne na patnáct. Důvodem je sloučení Domova pokojného života Nížkov s Charitní pečovatelskou službou, konkrétně její pobočkou ve Žďáře nad Sázavou. V Domově, který vznikl v roce 1999 pod záštitou obce Nížkov, byla v posledních …

číst dále

Průvodce po evropských fondech pro komunitní energetické projekty

Novou publikaci vydali CEE Bankwatch Network a Centrum pro dopravu a energetiku s přispěním programu Inteligent Energy for Europe, v rámci projektu Community Power. Jaká  je  nejdůležitější  změna  v  současné  evropské  energetice?  Jde  o  novou  generaci  jaderných  reaktorů nebo  těžbu  zemního  plynu  pomocí  hydraulického  frakování?  Nikoli.  Nejdůležitější  a  překvapivá  změna …

číst dále

Evropské dotace – nové možnosti, příležitosti a zkušenosti měst a obcí

Novou publikaci Pro Svaz měst a obcí ČR zpracoval odborný tým MEPCO, s. r. o., Mezinárodní poradenské centrum obcí. Je zaměřena na města a obce jako žadatele. Jejím cílem je: představit základní možnosti samospráv při čerpání finančních prostředků z ESIF v novém programovém období 2014–2020; analyzovat aktivitu a úspěšnost obcí při čerpání finančních …

číst dále

Fond Vysočiny vyhlásil nové grantové programy

Fond Vysočiny soustřeďuje část rozvojových prostředků kraje, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům prostřednictvím grantových programů formou dotací a půjček na základě stanovených pravidel a v souladu se schválenými prioritami. Fond je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. V minulých dnech Kraj Vysočina vyhlásil nové grantové programy. …

číst dále

Projekt Mládež kraji finančně podpoří nápady mladých lidí

Téměř šedesátka mladých lidí z Vysočiny v minulém roce zrealizovala své vlastní nápady, kterými vylepšili svou obec nebo zorganizovali nějakou akci pro veřejnost. Projekt Mládež kraji celkově využilo čtrnáct neformálních skupinek mládeže. Podle hodnocení zástupců měst byl zájem mladých lidí docela příjemně překvapující a lze jeho první ročník hodnotit velmi kladně. Nyní …

číst dále

Nově na webu i ve zpravodaji

Letošní únor se stává v činnosti KOUS důležitým měsícem. KOUS totiž výrazně mění své působení ve virtuálním prostoru. Velmi výrazným způsobem měníme webové stránky i mailový zpravodaj. Jistě jste si také všimli, že již nějakou dobu působíme i na facebooku. Velmi dobře si uvědomujeme, že informovanost a propagace, především ta …

číst dále

KRAJ VYSOČINA HLEDÁ POČIN ROKU 2015

Kraj Vysočina opět ocení dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, stejně jako nejzajímavější kulturní akce a aktivity v oblasti památkové péče, které v roce 2015 přispěly k rozvoji regionu. Společný příjem nominací Skutku roku a Zlaté jeřabiny odstartuje 1. ledna 2015 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách www.kraj-vysocina.cz/pocinroku.  Do Zlaté jeřabiny …

číst dále

Čistá vysočina 2016

Kraj Vysočina v letošním roce opět vyhlašuje kampaň Čistá Vysočina. Přihlašování účastníků probíhá do 29. 2. 2016 prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina, kam můžete nahlásit počet přihlášených osob a místo, kde se bude sbírat. Je nutné dodržet termín přihlášek, na pozdější přihlášky z organizačních důvodů nebude brán zřetel. Do 31. 3. …

číst dále

Tříkrálová sbírka na Žďársku

Do 14. ledna je možné v ulicích potkat tříkrálové koledníky. O tom, jak tato celostátní sbírková kampaň probíhá v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, jaké je zákulisí sbírky, co všechno její každoroční výtěžek podporuje a kde pomáhá, jsme si povídali s ředitelkou žďárské Charity Ing. Janou Zelenou a koordinátorkou Tříkrálové sbírky Veronikou Dobrovolnou. …

číst dále