Ponorka své poslání představila Funny Festem s nabitým programem

Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, spadající pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, uspořádala v pátek 9. 9. 2016 multižánrový festival Funny Fest, který proběhl v areálu Zámku Žďár nad Sázavou. Jednalo se již o druhý ročník festivalového odpoledne s bohatým programem pro všechny věkové kategorie. V úvodu akce na hlavní stage …

číst dále

Klub v 9 na pobytu v kraji vína

V týdnu od 12. září do 16. září 2016 se Klub v 9 účastnil pobytové akce v Pasohlávkách. Akce se uskutečnila díky finanční podpoře z Tříkrálové sbírky. Týdenní výlet začal v pondělí, kdy se „Klubáci“ sešli na žďárském nádraží. Po naložení zavazadel vyrazili směr Brno. Po příjezdu si prohlédli katedrálu sv. Petra a Pavla na …

číst dále

PROBLÉMOVÉ DÍTĚ – ÚVOD DO PROBLEMATIKY

LEKTOR: PaedDr. Zdeněk Martínek V pondělí 12. září 2016 od 9 hodin probíhal v KOUS Vysočina kurz Problémové dítě – úvod do problematiky s doktorem Zdeňkem Martínkem, který jsme v rámci podzimních kurzů připravili zdarma pro členy KOUS. Kurz byl osmihodinový, akreditovaný MŠMT i MPSV, byl o něj tedy velký zájem. Přivítali jsme celkem …

číst dále

Národe Český, proč sám sebe tak trápíš!

Máte také ten dojem, že neziskové organizace jsou v očích státu potenciální zločinci? Pomáháme dělat to, co stát nezvládá, a je to tak dobře, ale přesto si kdekdo klade otázku, co vůbec děláme, jak vypadá naše pracovní morálka, jestlipak si nenosíme papíry domů dětem na kreslení. Nebo snad dokonce za dotační …

číst dále

Královská stezka nabízí spolupráci neziskovkám

Královská stezka o.p.s. je nezisková organizace, která je nositelem projektů Místních akčních plánů vzdělávání (více na http://kralovska-stezka.cz/cs/opvvv/) pro oblast Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. V současné době vytváří koncepční dokument vzdělávání dětí a mládeže do 15 let. Pro neziskovky působící v oblasti práce s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, podílet se …

číst dále

Prázdninová akce se SPCCH

Na konci prázdnin naše organizace uspořádala v areálu Letiště akci pro širokou veřejnost. Jsme rádi, že se této akce zúčastnili jak děti tak dospělí i senioři. U vstupu si mohli návštěvníci vzít reflexní pásky a nálepky i drobné sladkosti a jiné drobnosti. Rovněž jsme měli s sebou i naši kroniku, do které …

číst dále

ESF: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Byla zveřejněna výzva OPZ, kde příjemcem mohou být zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (dále „NNO“), zaměřená na Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli a mezi Podporované oblasti vzdělávání patří: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní …

číst dále

Oblastní charita Jihlava zahajuje nový projekt s tématem inkluze

Od 1. září se v Jihlavě začne realizovat unikátní tříletý projekt s názvem Společně a úspěšně v Jihlavě.Jeho cílem je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podporu dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV, který je v gesci Ministerstva školství, …

číst dále