Královská stezka nabízí spolupráci neziskovkám

Královská stezka o.p.s. je nezisková organizace, která je nositelem projektů Místních akčních plánů vzdělávání (více na http://kralovska-stezka.cz/cs/opvvv/) pro oblast Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. V současné době vytváří koncepční dokument vzdělávání dětí a mládeže do 15 let. Pro neziskovky působící v oblasti práce s dětmi a mládeží je to obrovská příležitost, podílet se …

číst dále

Prázdninová akce se SPCCH

Na konci prázdnin naše organizace uspořádala v areálu Letiště akci pro širokou veřejnost. Jsme rádi, že se této akce zúčastnili jak děti tak dospělí i senioři. U vstupu si mohli návštěvníci vzít reflexní pásky a nálepky i drobné sladkosti a jiné drobnosti. Rovněž jsme měli s sebou i naši kroniku, do které …

číst dále

ESF: Vzdělávání – společná cesta k rozvoji

Byla zveřejněna výzva OPZ, kde příjemcem mohou být zastřešující organizace nestátních neziskových organizací (dále „NNO“), zaměřená na Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli a mezi Podporované oblasti vzdělávání patří: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti, Jazykové vzdělávání, Specializované IT, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání, Interní …

číst dále

Oblastní charita Jihlava zahajuje nový projekt s tématem inkluze

Od 1. září se v Jihlavě začne realizovat unikátní tříletý projekt s názvem Společně a úspěšně v Jihlavě.Jeho cílem je zvýšit inkluzivnost vzdělávání a podporu dětí a žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávacím procesu. Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV, který je v gesci Ministerstva školství, …

číst dále

Včela ani o prázdninách nezahálela

Uživatelé bystřického centra aktivizačních služeb pro seniory Včela se sídlem na ulici Hornická, které spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, ani o prázdninách nezaháleli. Navštívili nejen mnoho krásných míst, ale poznali i nové lidi. „Abychom se pochlubili, uvádíme malý výčet. Navštívili jsme například Folk Country Náměstíčko, kavárnu Franqueza, rekreační …

číst dále

NA JEDNÉ LODI, VE VLNÁCH ŽIVOTA

Na pátek 7.října chystá Portimo, o.p.s. v novoměstském kulturním domě další ročník tradiční podzimní  benefice. Celodenní program pamatuje na děti i dospělé a jeho pojítkem je čas a jeho proměny v běhu života. VEPSÁNO DO VRÁSEK – to je název výstavy fotografií Jindřicha Štreita, kterou si můžete přijít prohlédnout od 10 až …

číst dále

Plánovali jsme na Chaloupkách

Téměř kompletní výkonná rada se sešla na Chaloupkách. Cílem dvoudenního plánování byla především aktualizace strategického plánu KOUSu do konce roku 2018. Jeho součástí je realizace dvouletého projektu „KOUSek po KOUSku“, který byl podpořen v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Čeká nás obrovská spousta práce, ale posílení spolupráce členských organizací KOUS, jeho …

číst dále

Ponorka se stala garantem Farských humen

V letošním roce se Ponorka – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, která spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, stala garantem parku žďárských Farských humen. Svoji péči o park zahájili pracovníci a uživatelé Ponorky během července a společně natřeli všechny lavičky v tomto prostranství. Pro zúčastněné byl odměnou za dobře odvedenou práci piknik přímo v areálu …

číst dále

Nesa vyjela za krásami Znojemska

Letní období přímo vybízí k cestování a navštěvování krásných míst. I letos vyjeli uživatelé denního stacionáře Nesa, který spadá pod Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, poznávat krásy naší vlasti, aktivně odpočívat, ale také trávit společně volné chvíle. Již cestou z Velkého Meziříčí si udělali přestávku na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde navštívili …

číst dále